ÇEKTE SON DURUM….

5941 Sayılı Çek Kanunu’nda 2016 yılında bankalara ilişkin ödev ve yaptırımlarda,karşılıksız çeke ilişkin cezalarda önemli değişiklikler yapılmıştı...Kanun’un   5.maddesinde;  karşılıksız çekte  her bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adli para cezası öngörülmüş olup   bu para cezasının miktarı;  çek bedelinin karşılıksız kalan miktarı çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre ticari işlerde temerrüt faizi oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile takip ve yargılama gideri toplamından az olamaz  idi.Yani karşılıksız çekte verilecek adli para cezası en az karşılıksız kalan miktar+icra takibi+faizi+yargılama giderleri toplamı kadar olmalıydı.Böylelikle yüksek meblağlı çeklerde çok ciddi miktarlarda adli para cezası ve bu adli para cezasının ödenmemesi halinde ön ödeme, uzlaşma, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kamuya yararlı bir işte çalıştırma gibi alternatifler uygulanmaksızın  doğrudan hapis cezasına çevrileceğinden senelerce hapis cezası söz konusu olabilmekteydi. Lakin hükmün bu bölümü yani “çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre ticari işlerde temerrüt faizi oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile takip ve yargılama gideri toplamından...”  şeklindeki  bölümü 2017 yılında Anayasa Mahkemesi’nce “cezanın miktarı bakımından öngörülemezliğe sebebiyet verdiği ve ilgili hükmün suç ve cezaların kanuniliği ilkesine aykırı bulunduğu” belirtilerek iptal edildi.Kısacası  karşılıksız çekte şuan çek keşide etme yasağı ile birlikte  binbeşyüz güne kadar karşılıksız kalan çek bedelinden az olmamak üzere adli para cezası ve bu para cezasının ödenmemesi halinde de hapis cezası söz konusu…

  

YORUM EKLE

banner43

banner30

banner44

banner114

banner94

banner34

banner222

banner31