DÜNYA ROMAN GÜNÜ 

Romanlar bizim için önemli.

Değerli.

Toplumumuzun önemli bir parçası.

Roman   vatandaşlarımız  heryerde var.

Olmalı.

Kendilerine göre bir dünyaları.

Benimde bir çok tanıdığım roman arkadaşımız var.

Roman dernekleri.

Roman kültürü.

Artık roman milletvekilimiz bile var.

Roman meclis başkan vekili.

Onlarda toplumun önemli bir parçası.

Romanlar gerçekten yaşam kültürleri ile çok farklı.

Ama hepimizin bildiği ve tanıdığı isimler. 

Bugün dünya roman gününde onları da konuşalım.

Yazalım.

Değerlendirelim.

İstedim.

Roman vatandaşlarımız.

Zonguldak için ikinci makas mevkiinde oturuyordu.

İkametgah ediyordu.

Hem de uzun yıllardır.

Bence tam 50 senedir.

Belki daha da fazla. Yılda olabilir.

Oradan mecburen taşındılar.

Evleri.

Konutları.

Hepsi kamulaştırıldı.

Tabi ki anlaşarak.

Onları mağdur etmeden.

O dönem Valimiz Ali Kaban, olmasaydı.

Roman vatandaşları oradan kimse çıkartamazdı.

Sayın Valimiz ikna etti.

Roman vatandaşlarımızı aileleri ile birlikte umreye bile birkaç sefer gönderdi.

Türkiye’ de bu bir ilk olmuştu.

Sonra defalarca umre’ye gidildi.

Hac vazifesi yerine getirildi.

Ne demiştik.

Bugün  Dünya Roman Günü…

Tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de bir Roman gerçeği var.

Bir de bu vatandaşlarımızın Roman mı, Çingene mi oldukları konusunda tereddütler ve ayrı söylemler var.

Bu vatandaşlarımızın yayına soktuğu sitelerden biri de çingeneyiz.org.

Bakın bu sitede Romanlar-Çingeneler için neler belirtiliyor?

Kendi söylemlerinden okuyalım…

Çingeneyiz.org sitesi 20 Ağustos 2006 tarihinden beri yayın hayatına devam ediyor. Sitemiz Çingeneleri, Çingene olarak adlandırılan insanları en güzel şekilde temsil etmek, Çingeneler hakkındaki yanlış önyargıların üzerine gitmek ve kültürümüzü gerçekçi bir biçimde kamuoyuna tanıtmak amacıyla kuruldu. Çingeneyiz.org'un yayına başladığı dönemde Çingene adıyla bir internet sitesinin kurulması pek çok kişi için bir hayaldi. Zira adımız yüzlerce yıldır bir küfür gibi kullanılmış, bizzat Çingeneler Çingeneliklerinden utanır hale getirilmişlerdi.

Bu koşullar altında sitemizi Çingeneyiz adıyla kurmamızın iki temel nedeni vardı. Birincisi Çingeneliğin sahipsiz ve savunulamaz olmadığını göstermek istedik. Herkes Çingeneler hakkında desteksiz atıp tutarken "Ben Çingeneyim" diyebilen çok az insanın olması geniş toplum kesimlerinin gözünde ön yargıların haklı olduğu imajını uyandırıyordu. Çingeneyiz.org sitesinde Çingeneliğimizi kabullendik, buna karşı Çingenelerin alnına sürülmeye çalışılan kara lekeye, toplumumuzu hedef alan akıl almaz iftiralara karşı durduk.

Sitemizi Çingeneyiz adıyla kurmamızın ikinci nedeni, yaşadıkları bölgelerde Çingene olarak adlandırılan tüm kesimleri kucaklamaktı. Sahip oldukları topraklar, hayvan sürüleri ve ormanlık araziler ellerinden alındığı için geçimlerini çeşitli zanaat ve hizmetlerin sunumuyla karşılamak zorunda kalmış olan gruplar binlerce yıldır Çingene olarak adlandırılıyordu. Anadolu topraklarında Romanlar, Abdallar, Lomlar, Domlar, Gevendeler gibi farklı dilleri konuşan ve farklı tarihlere sahip olan kavimler ataları binlerce yıl göçebe zanaatçılıkla geçindikleri için Çingene olarak adlandırılmışlardı. Sorunları ortaktı, acıları ortaktı. Sitemizi Çingene adıyla kurarak söz konusu bu kavimlerin tamamını temsil edebilecek bir zemini ortaya çıkarmak istedik.

Çingeneyiz.org şüphesiz ki tam anlamıyla hedeflerine ulaşamamıştır. Hala Çingene adını küfür olarak kullananlar mevcuttur. Hala Çingeneleri hedefleyen yanlış önyargılar kamuoyunda yaygınlığını korumaktadır. Buna karşılık artık toplumun büyük çoğunluğu bilmektedir ki Çingene olarak adlandırılan insanlar güçlü bir şekilde kendilerini ifade edebilmektedir. İftiralar ve önyargıların karşısında Çingene olarak adlandırılan tüm kavimleri savunabilecek, iftiralara yanıt verebilecek bir araç ortaya çıkmıştır.

2012 yılının ikinci yarısında yeni bir site yayın hayatına başladı. Çingeneyiz.org ekibinin katkıylarıyla yayınlanan Medya Roman, Çingene olarak adlandırılan kavimlerden biri olan Romanların kültürünü geniş toplum kesimlerine tanıtmayı amaçlıyor. Medya Roman'ın öncelikli hedefleri arasında Romanlar arasındaki diyaloğu güçlendirecek bir iletişim kanalı omak da bulunuyor.

Romanlar sitemizin izleyicilerinin çok iyi bildiği üzere bir Çingene kavmi. Ataları yüzlerce yıldır geçimlerini Çingene Usulü Geçim Yolları ile karşılamışlar. Bu durum Romanları tüm diğer Çingene kavimleri ile birleştiriyor. Buna karşılık Romanları diğer Çingene kavimlerinden ayıran kendine özgü kavmi özellikleri de bulunuyor. Romanlar Hindistan'dan yola çıkan Çingene kavimlerinin 11-12. yy'larda Bizans İmparatorluğu topraklarındaki yerli Çingene kavimleri ile kaynaşmaları sonucu ortaya çıkan bir kavim. Bu süreçte Roman kültürünün çeşitli unsurlarının yanı sıra Roman dili Romanes de bağımsız bir dil olarak ortaya çıkmış. Günümüzde esas olarak Balkanlar ve Batı Anadolu'da yaşayan Romanların bu coğrafyanın genelinde 20 milyona yakın bir nüfusa sahip olduğuna inanılıyor.

Medya Roman Romanların bir Çingene kavmi olmaktan ileri gelen temel sorunlarının yanı sıra Romanların kendilerine özgü kültürel ve kavmi değerlerini de yansıtacak. Roman düğünleri, Roman edebiyatı, Roman sineması gibi bu kültürün bünyesinde gelişmiş tüm güzellikler Medya Roman üzerinden toplumun her kesiminin ilgisine sunulacak. Bunların yanında Balkanlar ve Batı Anadolu'da yaşayan Roman toplumuyla ilgili haberler de site üzerinden paylaşılarak Romanlar arasında güçlü bir iletişimin kurulmasına gayret gösterilecek.

Çingeneyiz.org uzun yolculuğuna devam edecek. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Çingene olarak adlandırılan tüm kavimlerin ortak meseleleri Çingeneyiz.org üzerinden kamuoyu ile paylaşılacak. Medya Roman ise Çingene Evrensel Milleti'ne mensup sayısız Çingene kavminden biri olan Romanların kendine özgü bir dile, bir tarihe ve zengin bir kültüre sahip bir kavim olarak temsilini üstlenecek. Çingeneyiz.org'u ortaya çıkarıp onun topluma mal olmasına katkı sağlayan Çingeneyiz.org ailesi hiç şüphesiz önümüzdeki dönemde de Medya Roman sitesinin Roman toplumunun sesi haline gelmesi için elinden gelen katkıyı ortaya koyacaktır.

Bugünlük nokta.

YORUM EKLE

banner302

banner261

banner301

banner300

banner266

banner297

banner94

banner31

banner44

banner299

banner114