FİLYOS ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) tarafından 12 -13 Şubat tarihlerinde düzenlenen Filyos Çalıştayı sonuç bildirgesi, Vali Mustafa Tutulmaz’ın katılımıyla Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı tarafından açıklanmıştı. Ve sonuç bildirgesinde Zonguldak açıklarında bulunan 405 milyar metreküp doğalgaz ve kara bağlantısı ile Filyos Projesinin, kurulacak olan endüstri ve serbest sanayi bölgelerinin önemini akademik bakış açısıyla yalın bir dille hazırlanarak kamuoyuyla paylaşıldı.

Filyos projesinin ve bulunan doğalgaz’ın stratejik önemini anlatan kısa bir özet ancak akademik olduğu kadar yalın bir dille anlatılması oldukça güzel.

Filyos projesinin uluslararası muhtemel kapasitesinin tanıtımının ve görünürlüğünün arttırılması önem arz ediyor. Karşılaştırmalı üstünlüklerdeki küçük değişimlerin uluslararası ticaretin yönü üzerinde belirleyici etki yarattığı düşünüldüğünde, enerjiye ulaşma ve lojistik üstünlükleri nedeniyle, Filyos Bölgesi katma değeri yüksek yatırımlar için bir cazibe merkezi olacak

Tükettiği doğal gazın %99’unu ithal eden ülkemiz, son 33 yılda yaklaşık 800 milyar metreküp doğalgaz ithal ederken henüz keşfedilen gaz miktarı bile ülkemizin son 33 yılda tükettiği doğalgaz miktarının yarısına denk geliyor. Bu bağlamda bölgede keşfedilen doğalgaz kuyuları üretime geçtiğinde, ülkemizin yıllık doğalgaz ihtiyacının %30’unu karşılama kapasitesine sahip olacak. Ülkemizin enerji talebi hızla artan bir ülke olduğu dikkate alındığında, doğalgaz keşfinin önemi daha da artmaktadır. Bölgemizde doğalgazın karaya çıkarılması ve işlenmesi yanında kurulması muhtemel yan sektörlerin katma değeri yüksek yüzlerce kimyasal ve petrokimya ürünü ticarileştirme potansiyeli Filyos Vadi Projesini ayrıca önemli kılıyor. Marmara bölgesinin Türkiye’nin üretim üssü olması, yüksek maliyet ve iş yükünün giderek artıyor olması yeni benzer lojistik imkanlara sahip üretim alanlarını gerekli kılıyor. Filyos bölgesinin Ankara ve İstanbul’a yakın mesafede olması üretim/dağıtım ağı potansiyeline katkı sağlayacak. 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin Filyos Çalıştayı düzenleyerek projeye akademik bir destek sunmak ve ilimiz ve bölge kalkınmasında önemli bir rol oynayacak olan projeye katkı sunmak istemesi, projenin gelişmesinde etkin olması sevindiricidir.

Vali Mustafa Tutulmaz’ın da sonuç bildirgesi töreninde açıkladığı gibi, Üniversiteler bulundukları bölgenin kalkınmasında lokomotiftir ve Zonguldak BEÜ’de bu görevi en iyi şekilde yerine getiriyor” sözleri üniversitemizin başarısını, Rektör Çufalı ve ekibinin başarısını gözler önüne seriyor.

**

MESELE BARDAĞIN HANGİ TARAFINI GÖRMEK İSTEDİĞİNE BAĞLI

Gazeteciliğin ne olduğuna, gazetecinin nasıl olması gerektiğine dair, Uğur Mumcu ve Ahmet Remzi Yüreğir’in sözleriyle başlamak istiyorum bugünkü yazıma;

Ahmet Remzi Yüreğir’in: “Bu meslek yalanı, iftirayı, şantajı asla kabul etmez, buna tevessül eden olursa derhal tasfiye eder. Bu kişiler halk nazarında itibarsız kişiler olarak damgalanırlar.”  Ve Uğur Mumcu’nun: "Günümüzde bazı gazeteciler, gazetecilikten başka her şeyi yapıyor..." 

Sözleri ne güzelde tarif ediyor.

Gazetecinin önce kendine sonra topluma karşı sorumluğu olmalıdır.  Gerektiğinde, hata yaptığında özür dilemeyi de bilmelidir. Ve etik değerlere saygılı ve vicdanlı olmalıdır. Hele hele: gazetecilik, kişilik haklarına saldırmak, tetikçilik ve şantaj yapmak hiç değildir. Her gazetecinin de kendine göre bir bakış açısı vardır. Kimisi bardağın boş yanını, kimisi bardağın dolu yanın görür ve ona göre yazar, yorumunu yapar. 

YORUM EKLE

banner302

banner261

banner301

banner300

banner266

banner297

banner94

banner31

banner44

banner303

banner299

banner114