“Bölgesel Meslek Hastalıkları Şehir Hastanesi şart”

“Bölgesel Meslek Hastalıkları Şehir Hastanesi şart”

Ankara Uluslararası Batıkaradeniz Birliği Genel Başkanı Tuncay Gençler, “Bölgede merkez olabilecek, Üniversitelerimizle de ilişkili bir bölgesel meslek hastalıkları şehir hastanesi kurulması ve Bölgemiz için Zonguldak-Filyos Vadisi yolunun acilen yapılması şart” dedi.

Ankara Uluslararası Batıkaradeniz Birliği Genel Başkanı Tuncay Gençler, artık sesi dinlenen ve üst makamlar tarafından görüşlerine kayda değer şekilde önem verilen, birliğinin bölgesel gücü sayesinde büyük projelerin var olması adına, bölgesel sorunları bölgesel güç ile çözmek adına mücadele içinde olduklarını söyledi.

Ayrıca Filyos Vadisine otomobil fabrikası kurulması, orman arazilerinden müteşekkil olan bölgemizin Ormancılık alanında çevreci sanayileşmeyi gerçekleştirmesi, Orman İhtisas OSBleri ile bölgemizde uygulanan teşvikler gibi konularda birlik olarak bakanlıklar nezdinde ziyaretler yaptıklarını ve projelerin için söz aldıklarını belirten Ankara Uluslararası Batıkaradeniz Birliği Genel Başkanı Tuncay Gençler şunları ifade etti:


SAĞLIKTA VİZYONER BAKIŞ, HAYAT KURTARIR”
“Sağlığın en önemli saç ayağı olan hızlı erişim, en az doğru müdahale kadar önemlidir. Sağlıkta vizyoner bakış hayat Kurtarır. Bu manada, defalarca gündeme taşıdığımız, Bölgemize hitap eden, Bakacakkadı yada Sağlık Bakanlığınca uygun görülen doğal bir alanda, Gögüs hastalıkları ihtisasına dayalı bir Bölgesel Meslek Hastalıkları Şehir Hastanesi kurulması gerekmektedir. 

“BÖLGEMİZE ŞEHİR HASTANESİ KURULMASI TERCİH DEĞİL ZORUNLULUKTUR”
Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliği olarak daha öncede defalarca dile getirdiğimiz gibi, sağlık hizmetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde insanımıza ulaştırılması için Göğüs Hastalıkları ihtisasına dayalı Bölgesel bir Şehir Hastanesi Bölgemiz için tercih değil zorunluluktur. 
Özellikle korona salgını çemberinin çok daraldığı günümüzde, Zonguldak ve bölge illerimizde yoğun Bakım kapasitelerinin sonuna kadar dolu olduğu bir ortamda, tezlerimizin ve taleplerimizin ne kadar vizyoner olduğunun anlaşılmasını istiyoruz.

“GECİKEN SAĞLIK, SAĞLIKLI DEĞİLDİR”
Birlik olarak Devletimizin, sağlık alanında yapmış olduğu reform niteliğindeki, özellikle şehir hastaneleri bazındaki hizmetleri önemsiyor ve takdirle karşılıyoruz. Sağlık hizmetlerinin toplumun en ücra noktalara kadar ulaşmasının, Devlet-Millet kaynaşmasına katkısı tartışılmaz. Bu manada geniş temsil kitlesi olan Birliğimizin üzerine düşen her görevi gönüllülük esası ile yapmaya hazırız. Ülkemizin hizmetkarıyız. Zira doğduğu ve doyduğu topraklara hizmet etmek bizlerin fıtratında var. Ancak, yapılacak tüm yatırımlar gibi, sağlık yatırımlarının da vizyoner, akılcıl ve adaletli dağıtılması çok önemlidir. Özellikle kirlenmemiş doğası ve devletine bağlı insan yapısı ile Bölgemiz insanı her şeyin en iyisine layık olduğu gibi, Sağlık Yatırımları alanında da, sanayi yatırımlarında olduğu gibi tam olarak hak ettiği yerde değildir. Zira geciken sağlık, sağlıklı değildir.

“BÖLGELER ARASI KALKINMIŞLIK FARKI, BİRÇOK PROBLEMİN TEMEL KAYNAĞIDIR”
Batı Karadeniz Bölgesi, yatırımlar ve bölgesel güç olma açısından her geçen gün geriye gitmektedir. Kurumsal yapılar Bölgemizin Ülkemizin kalkınmasına paralel olarak, gelişmesine katkı vermelidir. Karar alma mekanizmalarında Bölgemiz adına daha çok insanımızın olmasını motive etmeliyiz. Zira bizde Birlik olarak Lobi faaliyetlerimizi “Çocuklarımızın geleceği için” sloganı ile yapmaya gayret gösteriyoruz. Bölgeler arası kalkınmada farklılıklar olması en başta Ülkemize zarar vermektedir.

“AYRIŞMAYI DEĞİL BİR OLMAYI, BÖLGEYİ BİR GÜÇ MERKEZİNE ÇEVİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”
Bir olmayı, ortak bir güç olmayı, Bölge için tek çıkar yol olarak görüyoruz. Zonguldak Bakacakkadı mevkii yada Sağlık Bakanlığımızın uygun göreceği doğal yaşamın içinde bir Merkezde göğüs hastalıkları ihtisasına dayalı bir Şehir hastanenin kurulmasını, Siyah Elmas Kömür ile Ülkemizin kalkınmasına nerdeyse 200 yıldır hizmet eden bölgemiz adına, kadirşinaslık gereğince tekraren yüksek sesle talep ediyoruz. Bu talep aynı zamanda temsil ettiğimiz geniş kitlemizin, Milletimizin vicdani bir talebidir. Bu doğrultuda Bölge için bugüne kadar dile getirdiğimiz diğer projelerin geliştirilmesinde olduğu gibi, siyasi parti, görüş vs. farkı gütmeksizin ilimiz ve bölgemiz için kim çaba gösterirse biz de Ankara’da Batı Karadeniz Bölgesinin lobisi olarak destek olacağımızı beyan ediyoruz. 

“PROJE ODAKLI BAKIŞTAN ASLA TAVİZ VERMEYİZ” 
Bolu, Çankırı, Kastamonu, Sinop, Karabük, Zonguldak ve Bartın İllerinin Ankara’da faaliyet gösteren İl Derneklerinden oluşan, Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliği tarafından proje odaklı mekanizmalar oluşturulması ve bu mekanizmaların özellikle Başkent Bürokrasinde ses getirmesi ve Bölgemizin Kalkınması adına proje odaklı bakışımızdan asla taviz vermeyeceğiz.

“KORONA İLE MÜCADELEDE DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ”
Korona musibeti ile mücadelede Devletimizin ve Milletimizin her daim yanındayız. STK lar seçilmiş yöneticilerden müteşekkil, gönüllülük esasına dayalı manevi yönü daha ağır basan Kamu teşekkülleridir. Proje odaklı STK lara Cumhurbaşkanlığımız ve üst düzeyde teveccüh gösterildiği, Bölgede yer alan tüm iller ile tek yürek ve bir aile olduklarını, gönüllü yapılan özverili çalışmalar olmadan başarı yakalanamayacağını, öncelikle nitelikli bir insan altyapısı oluşturduklarını unutmamalıyız. Bu anlamda sırati mustakim üzere çıktığımız dosdoğru yolda ZAMAN, MEKAN, MİKTAR, ISRAR parolası ile Devletimizin yanındaki yolumuza her zaman kararlılıkla devam edeceğiz.

“BÖLGEMİZİN TALEPLERİ İÇİN VARIZ”
Cumhurbaşkanımız düzeyinde ve Devletimizin en üst düzey bürokratları nezdinde bölgemize ait birçok projenin, en yüksek azim ve kararlılıkla seslendirilmesine rağmen gerçekleşme oranının daha yüksek olması gerekir. Bölge için ZONGULDAK-FİLYOS VADİSİ yolunun acilen yapılması, BAKAP adıyla Batı Karadeniz Projesi Kalkınma İdaresi kurulması, Tarımsal Kalkınma vizyonunun geliştirilmesi, göğüs hastalıkları ihtisasına dayalı, meslek hastalıkları formatında bölgede merkez olabilecek, Üniversitelerimizle de ilişkili bir BÖLGESEL MESLEK HASTALIKLARI ŞEHİR HASTANESİ kurulması, Ankara(Esenboğa)-Çankırı arası hızlı tren tesis edilmesi, Ilgaz Dağının adeta bir Davos olması, Karabük-Safranbolu ve Çankırı Kayatuzu Mağarası gibi değerlerimizin Uluslararası turizme kazandırılması, Sinop ve diğer kıyı şeridindeki Su ürünleri faaliyetleri, Filyos Vadisine otomobil fabrikası kurulması, orman arazilerinden müteşekkil olan bölgemizin Ormancılık alanında çevreci sanayileşmeyi gerçekleştirmesi, Orman İhtisas OSBleri, Bölgemizde uygulanan teşvikler, sözünü aldığımız Ankara’da Birliğimiz adına Hatıra Ormanı kurulması Bölgemizin temel ihtiyaçlarından bazılarıdır. Bizler bu talepler için varız.

“KARAR ALICI MEKANİZMALARDA DAHA ETKİN OLMALIYIZ”
Bölgemizin yatırımlar anlamında istenilen düzeye çekilebilmesi adına, taş üstüne taş koyan herkesin bu toprakların kadirşinas ve vefalı yapısından gereken DUA’yı alacaktır. Bölge insanımız samimi, Devletçi ve Milliyetçi bir yapıya sahip olmasına rağmen, hep ikinci planda kalmakta ve devlet kademelerinde yer verilmemektedir. Bugüne kadar gelinen nokta, misyon, hedef, vizyon ve stratejilerini değerlendirerek, artık sesi dinlenen ve üst makamlar tarafından görüşlerine kayda değer şekilde önem verilen, Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliğinin bölgesel gücü sayesinde büyük projeler ile var olması adına, Bölgesel sorunlar bölgesel güç ile çözülebilecektir. Bu manada göğüs hastalıkları ihtisasına dayalı, meslek hastalıkları formatında bölgede merkez olabilecek, Üniversitelerimizle de ilişkili bir Bölgesel Meslek Hastalıkları Şehir Hastanesi kurulması talebimizin bir an önce dikkate alınması ve gerekli işlemlerin yapılmasını temsil ettiğimiz bölgemiz dahil, tüm Kamuoyunun taktirlerine saygılarımızla arz ederiz.” (HABER-ERCAN DEMİR)

YORUM EKLE

banner261

banner301

banner300

banner266

banner297

banner94

banner31

banner44

banner299

banner114