Türkiye'de 7 milyon diyabet hastası var

Türkiye'de 7 milyon diyabet hastası var

Türkiye'de 7 milyon diyabet hastası var

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, "Türkiye’de 20-79 yaş aralığında 7 milyon  diyabet hastası olduğunu  ve bu rakamın toplam yetişkin nüfusunun yaklaşık yüzde 15’ine denk geldiğini göstermektedir"dedi.
Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi tarafından 14 Kasım dünya diyabet günü etkinlikleri kapsamında Valilik binası önünde diyabet stantı kuruldu.

Düzenlenen stantın açılışına Vali Yardımcısı Mehmet Türk, İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ertuğrul Güner, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ömer İnan Güven, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığında görevli Uzm.Dr. Cansu Surat Helvacı, Dr. Ayşe Türk, Diyetisyen Miyase Koru, Hemşire Gizem Kırbaş katıldılar. 

Vatandaşların büyük bir ilgi gösterdiği stantta Halk Sağlığı Hizmetleri Sağlık personelleri tarafından vatandaşların açlık ve tokluk kan şekerleri ölçülerek diyabet ve beslenme konularında bilgilendirilerek riskli olanlar hastaneler yönlendirildi.

14 Kasım Dünya Diyabet günü etkinlikleri kapsamında bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner açıklamasında şöyle dedi. 
“Sağlık Dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelen diyabetin öneminin vurgulanması amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da “14 Kasım Dünya Diyabet Günü” olarak kutlanmaktadır.

Halk arasında şeker hastalığı olarak da bilinen diyabetin görülme sıklığı her geçen gün artmaktadır. Diyabet kan şekerini düzenleyen insülin hormonunun üretilememesi veya hücrelerdeki etkinliğinin azalmasına bağlı olarak ortaya çıkan ve artmış kan şekeri düzeyleri ile tespit edilen kronik bir hastalıktır.

Diyabet çeşitlerini şöyle sıralayabiliriz: Tip-1 Diyabet (İnsülin bağımlı), Tip-2 Diyabet (İnsüline bağımlı olmayan), Gestasyonel Diyabet (Gebelik Diyabeti), Pre-Diyabet (Gizli şeker hastalığı), LADA (Yetişkinlerde latent otoimmün diyabet), MODY Diyabet (Gençlikte ortaya çıkan erişkin tipi diyabet).

Uluslararası Diyabet Fedarasyonu (IDF) tarafından diyabet yaygınlığı hakkında yapılan güncel veriler, Türkiye’de 20-79 yaş aralığında 7 milyon  diyabet hastası olduğunu  ve bu rakamın toplam yetişkin nüfusunun yaklaşık yüzde15’ine denk geldiğini göstermektedir.

Diyabetin ortaya çıkması ile birlikte normal değerlerin üzerinde seyreden kan şekeri SİNİR SİSTEMİ, GÖZ, KALP Ve BÖBREK gibi organlarda akut ve kronik komplikasyonalara neden olabilmekte, bunun bir sonucu olarak da bu organların işlevlerinde önemli sorunlara yol açabilmektedir.

Türkiye Diyabet Hipertansiyon Obezite ve Endokrinolojik Hastalıklar Prevelans Çalışması-II (TURDEP-II) sonuçlarına göre, ülkemizde diyabet görülmne sıklığı yüzde 13,7’dir. Dünya Genelinde Her 6 Saniyede 1 Kişi Diyabet Nedeniyle Hayatını Kaybetmektedir.

Diyabet için risk  faktörlerini şöyle  sıralayabiliriz: Aile Öyküsü, Yanlış Beslenme ve Obezite, Hareketsiz Yaşam, Yüksek Tansiyon. Diyabetli olsun veya olmasın tüm bireylerin hastalığa yakalanma riski düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı ve dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam ortamlarının teşvik edilmesi yoluyla yüzde 50’den daha yüksek oranda önlenebilir. Diyabetli bireylerde diyabet yönetimi için eğitim çok önemlidir. Yapılan çalışmalarda diyabet hastalarına yapılacak eğitimlerle onların yaşam kalitelerinin arttırldığı ispat edilmiştir. Bu sebeple hekimler ve hemşireler tarafından verilen eğitimlere önem verilmelidir.

2021-2023 Dünya Diyabet Günü teması ‘Diyabet Bakımına Erişim’dir.

Uluslararası Diyabet Federasyonu bu üç yıllık temayı diyabet ile ilgili mevcut stratejik planları en iyi şekilde sürdürmek ve diyabet kampanyasına ilişkin planlama, geliştirme, katılım ve tanıtımı kolaylaştırmak için seçmiştir.

Dünya çapında milyonlarca diyabetli birey diyabet bakımına erişememektedir. Diyabetli bireyler, durumlarını yönetmek ve komplikasyonlardan kaçınmak için sürekli bakım ve desteğe ihtiyaç duyarlar.
 
Kan glukozu ölçümü diyabet yönetimi için temel ihtiyaçlardan biridir. Ancak birçok ülkede diyabetli bireyler ihtiyaç duyulan ekipmanlara ulaşamamaktadır.

    Sağlık Bakanlığı tarafından toplumda diyabet farkındalığını arttırarak, gelecek nesilleri diyabetten korumayı ve tanı alan hastalara sunulan diyabet bakım kalitesinin yükseltilmesini, komplikasyonların ve diyabete bağlı ölümlerin azaltılmasını amaçlayan “Türkiye Diyabet Programı” uygulanmaktadır.

“Türkiye Diyabet Programı”nda diyabet hastalığı ile ilgili genel bilgiler özetlenmiş, diyabetin Dünya’da ve Türkiye’de mevcut durumu ortaya konmuş ve diyabetle etkin mücadele edilebilmesi için ulaşılması gereken 5 amaç belirlenmiştir. Bu amaçlar;

•    Etkin diyabet yönetimi için politika geliştirmek ve uygulamak,
•    Diyabetin önlenmesini ve erken tanı konmasını sağlamak,
•    Diyabet ve komplikasyonlarının etkin tedavisini sağlamak,
•    Çocukluk çağında diyabet bakım ve tedavisini geliştirmek,
•    Tip 2 diyabet ve obeziteyi önlemek ve diyabet  programını etkin izlemek ve değerlendirmektir.

Yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda ülkemizde diyabet bakımına erişimin artırılması için birinci basamakta kronik hastalık yönetim platformu kapsamında aile hekimleri tarafından hedef nüfuslarında yapılacak diyabet tarama ve izlemleri ile etkin diyabet bakımına erişimin  artırılması hedeflenmektedir.

İlimizde de Diyabet Aile Sağlığı Eğitimi Projesi kapsamında pilot olarak seçilmiş olan Aile Sağlığı Merkezlerimizde diyabetli hastalarımıza belirlenmiş konularda eğitimler verilerek hastaların yaşam kalitelerini artırılması ve diyabetin kronik komplikasyonlarının önlenmesi hedeflenmektedir.

14 Kasım Dünya Diyabet Etkinlikleri kapsamında Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü olarak 12 Kasım Cuma günü Valilik önüne, 15 Kasım Pazartesi günü Soğuksu Pazaryeri girişine stant açılacak olup hekim, diyetisyen ve hemşire eşliğinde bireylerin kan şekeri ölçümü yapılıp Diyabet Hastalığı, Diyabet Hastalığında Beslenme konularında bilgilendirme yapılacaktır.

#diyabetbakiminaerişim

DİYABETTEN KORUNMAK İÇİN;

Vücut ağırlığını kontrol et , Harekete geç ,
Tam tahılları tercih et , Yağ tüketimine dikkat et , Yeterli ve düzenli uyu ,Stresten uzak dur ,

Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıkları bırak , Sağlık kontrollerini düzenli yaptır “
(Haber- Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2021, 15:20
YORUM EKLE

banner302

banner261

banner300

banner301

banner313

banner266

banner94

banner31

banner299

banner303

banner314

banner297