Ulaştırma Bakanlığı'na projeleri sordular

Ulaştırma Bakanlığı'na projeleri sordular

Ankara Uluslararası Batıkaradeniz Birliği Platformu Başkanı Tuncay Gençer, Ulaştırma Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor'u ziyaret ederek Filyos projesi, Karadeniz sahil yolu ve Ereğli'de yapılması düşünülen yatırım vadisi gibi Zonguldak'ı ve bölgemizi yakından ilgilendiren bir çok projenin durumunu sorduklarını belirterek şu açıklamayı yaptı:


T.C.UAB. ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE SAYIN GENEL MÜDÜRÜMÜZ
Batı Karadeniz İllerini Ankara’da temsil eden sivil toplum kuruluşları olarak (Sinop, Kastamonu, Çankırı, Karabük, Bartın, Zonguldak ve Bolu İlleri Ankara İl Dernekleri) yaklaşık iki yıl öncesinden başlayan, sorunlarımıza çözüm üretmeye ve ortak geleceğimize yönelik Bölgemiz çapında etkisi olabilecek yatırımlar, projeler ve beklentilerimizle ilgili ortak akılla hareket etmeye, başkentte Bölgemizle ve hemşerilerimizle ilgili konularda lobi faaliyetinde bulunmaya, 7 il olarak güç birliğiyle Bölgemize katkı vermeye yönelik çalışmalarımıza başladık. Ortak sorunlarımız, beklentilerimiz ve geleceğimiz bizi kader ortaklığında birleştirmiştir. 
Bölgemiz, İstanbul’dan uzanan sanayi aksının hemen yanında yer almasına ve yatırımlar için imkanlar barındırmasına rağmen sanayi bölgesi olma, proje ve yatırım çekme anlamında önemli sıkıntılar yaşamakta, durmadan göç vermekte, alt ve üstyapı yatırımlarında diğer bölgelere göre geri kalmaktadır. Gelişmiş ülkelerin aksine sanayileşmenin belirli merkezlerde yoğunlaşması, bölgemiz ve ülkemiz açısından büyük riskler taşımakta ve sorunlar doğurmaktadır. Bölgemizin kalkınmasının, alt ve üstyapı yatırımlarıyla sanayi yatırımlarının bölgemize çekilmesiyle mümkün olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda Genel Müdürlüğümüzden taleplerimiz aşağıdadır:
Karadeniz otoyolunun daha sonra Sinop’a kadar bağlanan doğu kısmının tamamlanmasıyla gurur duyduk. Karadeniz sahili boyunca Sinop’tan Düzce’ye kadar olan kısmına ilişkin bütünlüklü bir proje var mıdır ve mevcut durumda yolun bu kısmının yapımı işi hangi aşamadadır? Ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır? 2021 Yılında bu yola ayrılmış ödenek varsa yolun ne kadarının bitirilmesine katkı verebilecektir? 

Arifiye (Sakarya) – Bartın demiryolu projesi, sanayi bölgeleriyle Filyos mega endüstri bölgesine bağlantıyı sağlayacağından, yatırımların bölgemize çekilmesinde çok önemli bir fonksiyon icra etmektedir. Bu projede finansman ve uygulama boyutlarında gelinen aşama nedir?

Zonguldak – Karabük – Çankırı – Ankara demiryolunun bir an önce faaliyete geçirilmesini istiyoruz. Bu kapsamda yapılan çalışmalar hangi aşamadadır?

Zonguldak – Karabük – Çankırı – Ankara demiryolunda Kars Ekspresi gibi bir Batı Karadeniz tur paketinin hayata geçirilmesini istiyoruz. Hattın yenileme, bakım ve onarımının buna göre tasarımı konusunda Genel Müdürlüğünüzün bir çalışması var mıdır? 

Bölgemizin Batı Karadeniz ve Marmara Bölgesine önemli katkı verecek Ankara – Bolu – Düzce – Sakarya – İzmit - İstanbul güzergahında hızlı tren hattı talebi bulunmaktadır. Bilindiği üzere dünyada bizdeki hızlı trenlerden daha hızlı trenler de bulunmaktadır. Böyle bir modelin ülkemizde İstanbul – Ankara arasına yakıştığı, bunun ülkemize çok prestij sağlayacağı ifade edilebilir. Genel Müdürlüğü’nüzün vizyon projeleri arasında böyle bir proje var mıdır?

Ankara (Esenboğa Havalimanı)– Çankırı arası ve bölge illerimize de hızlı tren hatlarının yapılması hakkında bir çalışma var mıdır? Bölge olarak talebimizi ifade etmek isteriz. 

Kdz Ereğli ve Trabzon’da yapılacağı ifade edilen yatırım vadilerinden basında bahsedilmektedir. Bu vadilerden Kdz. Ereğli’de kurulacak olanıyla ve bunun hakkında sizin Genel Müdürlüğünüze düşen işlerle ilgili gelişmeleri bize anlatır mısınız ? 2021 Yılında Kdz. Ereğli Yatırım Vadisi Projesinin ulaştırma altyapısına ayrılmış ödenek var mıdır? Varsa yatırım planındaki işler hakkında bilgi alabilir miyiz? 

Ankara-Zonguldak oto yolu uzun yıllardır tamamlanamamıştır. Bu yol aynı zamanda çevre illeri ve Filyos Projesini de ilgilendirmektedir. Bu yolla ilgili olarak bir bitirilme takvimi verebilir misiniz? 2021 Yılında bu yola ayrılmış ödenek yolun ne kadarının tamamlanmasına katkı verebilecektir? 

Zonguldak’ta diğer illerde olduğu gibi bir çevre yolu bulunmamaktadır. Bu konuda bir çalışma var mıdır?

Kilimli – Çatalağzı – Muslu – Göbü tüneli karayolu hangi aşamadadır? Bu konuda ve yolun planlanan bitirilme tarihi hakkında bir takvim verebilir misiniz? 

Türkali – Filyos ve vadiye bağlanacak yol için kamulaştırma çalışmalarının sürdüğü bilgisi edinilmiştir. Bu kısmın kamulaştırılması ve ihale edilerek yolun tamamlanması için bir çalışma planımız var mıdır, varsa nasıldır, bu yolun hangi tarihte bitirilmesi planlanmaktadır? 2021 Yılında bu yola ayrılmış ödenek var mıdır? Varsa kamulaştırmanın bitirilmesine ve ihale aşamasına gelmesine ne kadar katkı verebilecektir? 

Filyos merkezden Filyos Vadisine viyadükle ya da tünelle bir bağlantı yolu yapılacağı yönünde haberler bulunmaktadır. Bu konudaki çalışmalar hakkında bilgi alabilir miyiz?  

Bartın’ı ve Karabük’ü Filyos Vadisine bağlayacak yol planları olduğundan bahsedilmektedir. Hatta Bartın ile Filyos Vadisi arasında planlanan yolun yapımına başlandığı bilinmektedir. Söz konusu yolun ve Karabük ile Filyos Vadisi arasındaki yolun yapımıyla ilgili gelişmeler hakkında bilgi verir misiniz? 2021 Yılında bu yollara ayrılmış ödenekler varsa bu yolların ne kadarının bitirilmesine katkı verebilecektir? 

Devrek ile Ereğli arasındaki yol çalışması ile ilgili 2021 Yılı için ayrılan ödenek nedir ve bu yolun yüzde kaçının tamamlanmasını sağlayacaktır? Söz konusu yolun bitirilmesi için belirlenen takvim nedir? 

Bölgesel Kalkınma konusunda Batı Karadeniz Bölgemizin de ihtiyacı bulunmaktadır. Yatırımların bir bütünlük içerisinde yapılabilmesi için Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı, Kastamonu ve Sinop illerini kapsayan BAKAP’ın (Batı Karadeniz Kalkınma Projesi) kurulmasını istiyoruz, bu konuda desteğinizi bekliyoruz. 

Bölge’nin bu durumdan kurtulabilmesi için bir gayretle bir yatırım seferberliği düşünülmekte midir?

Bizleri kabulünüz, misafirperverliğiniz, samimiyetiniz, projelerimize destekleriniz ve değerli açıklamalarınız için 7 ilin Ankara derneklerinin/federasyonlarının oluşturduğu bir platform olarak teşekkür eder, selam ve saygılarımızı sunarız. 
Ankara Uluslararası Batıkaradeniz Birliği Platformu"
(HABER-ERCAN DEMİR)

YORUM EKLE

banner302

banner261

banner301

banner300

banner266

banner297

banner94

banner31

banner44

banner299

banner114