1 adet bilişsel araştırmalar laboratuvarı alınacak

1 adet bilişsel araştırmalar laboratuvarı alınacak

Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından 1 adet bilişsel araştırmalar laboratuvarı (cihaz) alınacak. Mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,istekliler teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri, gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu sunması gerekiyor.
Gerçekleştirilecek ihale 29 Temmuz 2021 tarihinde saat 13.30'da Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığında yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

https://www.ilan.gov.tr/ilan/811650/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/1-adet-bilissel-arastirmalar-laboratuvari-cihaz-alinacaktir.

YORUM EKLE

banner302

banner261

banner301

banner303

banner300

banner297

banner94

banner31

banner299

banner266

banner114