Araç kiralama hizmeti alınacak

Araç kiralama hizmeti alınacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık ve Uygulama Araştırma Merkezine Diyaliz Hastalarının Taşınmasında ve idarenin ihtiyaç duyduğu hallerde il içi ve il dışındaki taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere 24 Aylık araç kiralama işi yapılacak.Hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunlu.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Zonguldak BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Satınalma Servisi Esenköy-Kozlu/ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacak.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecek.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
İhale 22 Eylül 2021 tarihinde saat 10.30'da Zonguldak BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız:

https://www.ilan.gov.tr/ilan/840707/ihale-duyurulari/hizmet-alim-ihaleleri/arac-kiralama-hizmeti-alinacak.

YORUM EKLE

banner302

banner261

banner301

banner303

banner300

banner297

banner94

banner31

banner299

banner266

banner114