Atıksu arıtma tesisi inşa edilecek

Atıksu arıtma tesisi inşa edilecek

Kozlu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından Esenköy mahallesi paket atıksu arıtma tesisi yapılacak.Yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,istekliler teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri, gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat sunması gerekiyor.İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecek. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacak.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecek.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.
Gerçekleştirilecek ihale 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 11.00'de Merkez Mahallesi Şehit Polis Ramazan tavşancı Caddesi No: 25 adresinde yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

https://www.ilan.gov.tr/ilan/822087/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/atiksu-aritma-tesisi-insa-edilecek.

YORUM EKLE

banner302

banner261

banner301

banner303

banner300

banner297

banner94

banner31

banner299

banner266

banner114