Bahçe düzenleme işi yaptırılacak

Bahçe düzenleme işi yaptırılacak

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Kdz Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü Alaplı Orman İşletme Şeflik Merkezi Bahçe Düzenleme İşi yapım işi gerçekleştirilecek.İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, istekliler gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat sunmaları gerekiyor. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak.

Gerçekleştirilecek ihale 16 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.00’de İşletme Müdür Yardımcı Odasında yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız,

https://www.ilan.gov.tr/ilan/829570/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/bahce-duzenleme-isi-yaptirilacak%22%20https:

YORUM EKLE

banner302

banner261

banner301

banner303

banner300

banner297

banner94

banner31

banner299

banner266

banner114