Bakım ve onarım hizmeti alınacak

Bakım ve onarım hizmeti alınacak

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kdz.Ereğli İkmal Destek Komutanlığı 4 nolu Tank ve İştirakli devrelerin bakım,onarım hizmet alımı yapılacak.İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler, Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler,İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler,Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunulması gerekiyor. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilecek. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunlu.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecek.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecek. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacak.

Gerçekleştirilecek ihale 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.30'da İkmal Destek K.lığı Akaryakıt Depo Komutanlığında yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

https://www.ilan.gov.tr/ilan/815597/ihale-duyurulari/hizmet-alim-ihaleleri/bakim-ve-onarim-hizmeti-alinacak.

YORUM EKLE

banner302

banner261

banner301

banner303

banner300

banner297

banner94

banner31

banner299

banner266

banner114