Bina inşaatı,altyapı ve çevre düzenleme işi yaptırılacak

Bina inşaatı,altyapı ve çevre düzenleme işi yaptırılacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Bartın İli Merkez İlçesi Gölbucağı Mahallesi Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapılacak. Yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunlu.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecek.İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecekler. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacak.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecek.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Gerçekleştirilecek ihale 24 Eylül 2021 tarihinde saat 14.30'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) - Toplantı Salonunda yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız:

https://www.ilan.gov.tr/ilan/839698/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/bina-insaati-ile-altyapi-ve-cevre-duzenleme-isi-yaptirilacaktir.

YORUM EKLE

banner302

banner261

banner301

banner303

banner300

banner297

banner94

banner31

banner299

banner266

banner114