Çocuk oyun grupları alınacak

Çocuk oyun grupları alınacak

Alaplı Belediye Başkanlığı tarafından çocuk oyun grupları ve park bahçe donatıları alımı yapılacak.İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,istekliler teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,tüzel kişi olması halinde, idari şartname ekinde yer alan tüzel kişilerde ortaklık bilgilerine ve yönetimdeki görevlilere ilişkin son durumu gösterir belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat sunması gerekli.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden verecekler. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacak.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecek.
İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.

Gerçekleştirilecek ihale 5 Ağustos 2021 tarihinde saat 11.30'da  Alaplı Belediyesi İhale Biriminde yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

https://www.ilan.gov.tr/ilan/820948/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/cocuk-oyun-gruplari-alinacak.

YORUM EKLE

banner302

banner261

banner301

banner303

banner300

banner297

banner94

banner31

banner299

banner266

banner114