Depo yolları yenilenecek

Depo yolları yenilenecek

T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2. Bölge Satınalma Servisi Müdürlüğü tarafından Irmak Zonguldak hattı Çatalağzı depo yollarının yenilenmesi yapım işi gerçekleştirilecek.Yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunlu.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecek.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecek. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacak.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecek.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacak.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günü.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Gerçekleştirilecek ihale 24 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.30’da 2. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız;

https://www.ilan.gov.tr/ilan/827591/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/depo-yollari-yenilenecek%22%20https:

Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2021, 13:06
YORUM EKLE

banner302

banner261

banner300

banner301

banner313

banner297

banner94

banner31

banner299

banner303

banner314

banner266