Doğalgaz dönüşüm işi yapılacak

Doğalgaz dönüşüm işi yapılacak

TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından Gümrük Binası doğalgaz dönüşümü yapılacak.Yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 192uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecek.İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecekler. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacak.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecek.
İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacak.
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

İhale 26 Ağustos 2021 tarihinde saat 15.00'te TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız,

https://www.ilan.gov.tr/ilan/835431/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/dogalgaz-donusum-isi-yapilacak.

YORUM EKLE

banner302

banner261

banner301

banner303

banner300

banner297

banner94

banner31

banner299

banner266

banner114