Doğalgaz hattı üzeri betonlama işi yaptırılacak

Doğalgaz hattı üzeri betonlama işi yaptırılacak

Kozlu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından doğalgaz hattı üzeri betonlama yapım işi gerçekleşecek.Yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunlu.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecek. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacak.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacak.

Gerçekleştirilecek ihale 16 Haziran 2021 tarihinde saat 11.00 de Merkez Mahallesi şehit Polis Ramazan Tavşancı Caddesi No:25 Kozlu'da yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

https://www.ilan.gov.tr/ilan/800897/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/dogalgaz-hatti-uzeri-betonlama-isi-yaptirilacaktir.

YORUM EKLE

banner302

banner261

banner301

banner303

banner300

banner297

banner94

banner31

banner44

banner299

banner266

banner114