Ereğli'de belediyeye ait taşınmaz kiraya verilecek

Ereğli'de belediyeye ait taşınmaz kiraya verilecek

Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından belediyeye ait taşınmaz kiraya verilecek.Ömerli Mahallesi Kaynarca Caddesi No:337(1270 ada 82 parsel) üzerinde kayıtlı, mülkiyeti belediyeye ait olan 120 m2 kapalı alan + 75 m2 açık alanlı toplam 195 m2 alanlı taşınmazın yeme içme yeri / kafe olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif usulü ile 10 yıllığına kiralanması işi yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,tahmini kira bedeli aylık 2.000,00 TL den 10 yıllık 240.000,00 TL olup, geçici teminatı 7.200,00TL dir. Kati teminat 10 yıllık ihale bedelinin %6 ‘sı.İhaleyi alan kiracı, ihale kararının kendisine tebliğ  tarihinden itibaren 15 gün içinde 10 yıllık ihale bedelinin %6’sı oranında kati teminat tutarını ödeyerek sözleşme yapmak zorunda. Sözleşme yapmadığı takdirde geçici teminat irat kaydedilecek.İşyeri tutanakla teslim edilecek.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri sunulması gerekiyor.

Gerçekleştirilecek ihale 24 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.30'da Kdz.Ereğli Belediyesi Encümeni Salonunda yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız;

https://www.ilan.gov.tr/ilan/832958/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/karadeniz-ereglide-belediyeye-ait-tasinmaz-kiraya-verilecek.

YORUM EKLE

banner302

banner261

banner301

banner303

banner300

banner297

banner94

banner31

banner299

banner266

banner114