Ereğli'de kargir bina mahkeme kararı ile satılacak

Ereğli'de kargir bina mahkeme kararı ile satılacak

Karadeniz Ereğli'de kargir bina mahkeme kararı ile satılacak.Kdz.Ereğli Belediyesinin 02/07/2012 tarihli 1/1000 ölçekli revizyon imar planında parselin küçük bir kısmı imar yolunda kalan kalan kısmı konut alanında kalmakta. Ayrık nizam 3 kat (A-3) imarlıdır. Taşınmaz Kirmanlı Mahallesinde olup, bahçeli kargir ev niteliğindedir. Parsel üzerinde 60,00 m2 taban alanlı 2 katlı toplam 120,00 m2 kullanım alanlı kargir bina bulunmaktadır. Bina atıl durumda olup, ekonomik ömrünü tamamlamıştır. Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmaz belediye kayıtlarında UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) sistemine göre Kirmanlı mahallesi Halil Eken Sokak üzerinde yer almakta olup 2021 yılı belediye emlak rayici arsa m2 birim bedeli 169,20 TL/m2'dir. 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,ihale açık artırma suretiyle yapılacak. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecek. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecek. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50'sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecek.Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacak.Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacak.

Binanın birinci satışı 11 Ekim 2021 tarihinde saat 14.00'te , ikinci satış günü ise 5 Kasım 2021 tarihinde saat 14.00'te Zonguldak İli kdz.Ereğli İlçesi Adalet Sarayı Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız:

https://www.ilan.gov.tr/ilan/837005/emlak/kargir-bina/zonguldak-karadeniz-ereglide-kargir-bina-mahkeme-karari-ile-satilacak.

YORUM EKLE

banner302

banner261

banner301

banner303

banner300

banner297

banner94

banner31

banner299

banner266

banner114