Filyos istasyon sahası aydınlatma bakım onarımı yaptırılacak

Filyos istasyon sahası aydınlatma bakım onarımı yaptırılacak

TC.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2. Bölge Satınalma Servis Müdürlüğü tarafından Filyos istasyon sahası aydınlatma bakım onarımı yapım işi yapılacak.Yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilecek.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunlu.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD 2.Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Müdürlüğü İhale Bürosu Kat: Zemin No:17 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacak.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günü.
Gerçekleştirilecek ihale 3 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.30'da TCDD 2.Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

https://www.ilan.gov.tr/ilan/820883/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/filyos-istasyon-sahasi-aydinlatma-bakim-onarimi-yaptirilacak.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2021, 19:50
YORUM EKLE

banner302

banner261

banner301

banner303

banner300

banner297

banner94

banner31

banner299

banner266

banner114