Futbol sahası inşa edilecek

Futbol sahası inşa edilecek

Zonguldak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından futbol sahası yapılacak.Yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Zonguldak Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kalemi Terakki Mah.Acılık Cad. Belediye Bulvarı No:1 67100 Merkez-ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacak.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecek.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.

Gerçekleştirilecek ihale 17 Eylül 2021 tarihinde  saat 11.00'de
Zonguldak Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız:

https://www.ilan.gov.tr/ilan/841828/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/futbol-sahasi-insa-edilecek.

YORUM EKLE

banner302

banner261

banner301

banner303

banner300

banner297

banner94

banner31

banner299

banner266

banner114