Hastaneye cihaz alınacak

Hastaneye cihaz alınacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine cihaz alımı yapılacak.Merkezin çeşitli birimler ihtiyacına 8 kalem cihaz alımı yapılacak.İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 192uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, istekliler yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi,İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilecek.İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,İstekli yerli malı teklif ederse; teklif edilen malın yerli malı olduğu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen Yerli Malı Belgesi,Tıbbi cihaz üreticisi OEM (Original equipment Manafacturer - Original Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme, Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler sunulması gerekiyor.

Gerçekleştirilecek ihale 23 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.30’da Zonguldak BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız;

https://www.ilan.gov.tr/ilan/828628/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/cihaz-alinacaktir.

YORUM EKLE

banner302

banner261

banner301

banner303

banner300

banner297

banner94

banner31

banner299

banner266

banner114