Hazineye ait taşınmazlar ve araçlar ihaleyle satılacak

Hazineye ait taşınmazlar ve araçlar ihaleyle satılacak

Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Alaplı'da Hazineye ait taşınmazlar ve araçlar ihaleyle satılacak.Tahmini satış bedelleri ve geçici teminatları belirtilen 1 ila 5 sıra nolu taşınmazların satış ihaleleri, 6 ve 7 sıra nolu araçların satış ihaleleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşılarında gösterilen tarih ve saatlerde Alaplı Milli Emlak Şefliğinde yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,ihaleye iştirak edeceklerin, nüfus cüzdanı suretini, teminat makbuzlarını, kanuni ikametgah belgesini, tüzel kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe onaylı yetki belgesini , başka bir kişi adına ihaleye iştirak edeceklerin noterlikçe onaylı vekaletnameyi ihale saatine kadar bir zarf içerisinde İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri zorunlu. 4706 sayılı Kanunun 7. maddesi uyarınca Hazineye ait taşınmaz malların satış işlemlerinde herhangi bir vergi, resim, harç ve KDV alınmayacak olup, satışı takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz. Ancak ihale bedeli üzerinden 5.000.000,00 TL’ye kadar olan satışlarda %1 (yüzdebir) oranında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Hesabına ayrıca pay ödenir. 

İhale 16 Eylül 2021 tarihinde saat 14.00'de Alaplı Milli Emlak Şefliğinde yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın:

https://www.ilan.gov.tr/ilan/836164/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/alaplida-hazineye-ait-tasinmazlar-ve-araclar-ihaleyle-satilacak.

YORUM EKLE

banner302

banner261

banner301

banner303

banner300

banner297

banner94

banner31

banner299

banner266

banner114