Hizmet binasında onarım yapılacak

Hizmet binasında onarım yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kdz.Ereğli İlçe Müdürlüğü hizmet binası onarımı yapılacak.Yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,istekliler son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler sunması gerekiyor.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecek.İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacak.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecek.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacak.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günü.

İhale 5 Ağustos 2021 tarihinde saat 11.00'de Kdz. Ereğli İlçe Müdürü Odasında yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

https://www.ilan.gov.tr/ilan/822168/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/hizmet-binasinda-onarim-yapilacak.

YORUM EKLE

banner302

banner261

banner301

banner303

banner300

banner297

banner94

banner31

banner299

banner266

banner114