İhata duvarı yapılacak

İhata duvarı yapılacak

İhata duvarı yapılacak

Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından Kilimli havalandırma kuyusu etrafına ihata duvarı yapılacak.Yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,ihale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunlu.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecek.İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecekler. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacak.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecek.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacak.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İhale 28 Eylül 2021 tarihinde saat 15.00'te TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız:

https://www.ilan.gov.tr/ilan/845984/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/ihata-duvari-yapilacak

Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2021, 15:05
YORUM EKLE

banner302

banner261

banner301

banner303

banner300

banner297

banner94

banner31

banner299

banner266

banner114