İlkokul ikmal inşaatı yaptırılacak

İlkokul ikmal inşaatı yaptırılacak

Karabük Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Karabük İli Safranbolu İlçesi Alibaba İlkokulu ikmal inşaatı yapılacak.Yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,ihale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilecek.Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunlu.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecek.İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacak.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecek.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacak.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günü.
Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Gerçekleştirilecek ihale 26 Temmuz 2021 tarihinde saat 11.00'de Karabük İl Özel İdaresi İl Encümen Toplantı Salonunda yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

https://www.ilan.gov.tr/ilan/814997/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/ilkokul-ikmal-insaati-yaptirilacak.

YORUM EKLE

banner302

banner261

banner301

banner303

banner300

banner297

banner94

banner31

banner299

banner266

banner114