İş makinesi,araç kiralama hizmeti alınacak

İş makinesi,araç kiralama hizmeti alınacak

Kozlu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından iş makinesi kiralama hizmet alımı yapılacak.Hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilecek.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunlu.
İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden verecekler. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacak.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecek.
İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

Gerçekleştirilecek ihale 30 Temmuz 2021 tarihinde saat 11.00'de Merkez Mahallesi Şehit Polis Ramazan tavşancı Caddesi No: 25 Kozlu adresinde yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

https://www.ilan.gov.tr/ilan/822038/ihale-duyurulari/hizmet-alim-ihaleleri/is-makinesi-ve-arac-kiralama-hizmeti-alinacak.https://www.ilan.gov.tr/ilan/822038/ihale-duyurulari/hizmet-alim-ihaleleri/is-makinesi-ve-arac-kiralama-hizmeti-alinacak.

YORUM EKLE

banner302

banner261

banner301

banner303

banner300

banner297

banner94

banner31

banner299

banner266

banner114