Kandilli Belediyesi Zübeyde Hanım Park projesi yaptırılacak

Kandilli Belediyesi Zübeyde Hanım Park projesi yaptırılacak

Karşıyaka Belediyesi tarafından Kandilli Belediyesi Zübeyde Hanım Parkı Projesi yapılacak.Yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ihale dokümanı idarenin adresinde görülebilir.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunlu.
Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karşıyaka Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Coşkun Şahin Sk. No.129 Örnekköy Şantiyesi Karşıyaka İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecek. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecek.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacak.

İhale 25 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.00'da Karşıyaka Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız:

https://www.ilan.gov.tr/ilan/835366/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/kandilli-belediyesi-zubeyde-hanim-park-projesi-yaptirilacaktir.

YORUM EKLE

banner302

banner261

banner301

banner303

banner300

banner297

banner94

banner31

banner299

banner266

banner114