Karayolu işleri yaptırılacak

Karayolu işleri yaptırılacak

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Kdz. Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü Suludere Orman İşletme Şefliği 255 Kod Nolu B Tipi Yeni Orman Yolu Yapımı gerçekleştirilecek.Yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.                 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri sunulması gerekiyor. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 95 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler verilmesi gerekir.                             

Gerçekleştirilecek İhale 11 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.00 da işletme Müdür Yardımcısı odasında yapılacak.                     

  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız;

https://www.ilan.gov.tr/ilan/825257/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/karayolu-isleri-yaptirilacak

YORUM EKLE

banner302

banner261

banner301

banner303

banner300

banner297

banner94

banner31

banner299

banner266

banner114