Karayolunda bakım yapılacak

Karayolunda bakım yapılacak

Kozlu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından merkez mahallesi belediye malı bitüm ile asfalt yapım işi gerçekleştirilecek.Yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunlu.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacak.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecek. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacak.

İhale 25 Ağustos 2021 tarihinde saat 11.00'de Merkez Mahallesi Şehit Polis Ramazan Tavşancı Caddesi No: 25 Kozlu/Zonguldak adresinde yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız;

https://www.ilan.gov.tr/ilan/833078/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/karayolunda-bakim-yapilacak.

YORUM EKLE

banner302

banner261

banner301

banner303

banner300

banner297

banner94

banner31

banner299

banner266

banner114