Kışlık kıyafet satın alınacak

Kışlık kıyafet satın alınacak

Zonguldak Belediyesi tarafından kışlık kıyafet alımı yapılacak.Kıyafet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunlu.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Zonguldak Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kalemi Terakki Mah.Acılık Cad. Belediye Bulvarı No:1 67100 Merkez-ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacak.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecek.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 50 (Elli) takvim günüdür.

İhale 30 Eylül 2021 tarihinde saat 11.00'de Zonguldak Belediye Başkanlığı Encümen Salonu'nda yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız:

https://www.ilan.gov.tr/ilan/844259/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/kislik-kiyafet-satin-alinacak.

YORUM EKLE

banner302

banner261

banner301

banner303

banner300

banner297

banner94

banner31

banner299

banner266

banner114