Kompozit tabela montajı hizmeti alınacak

Kompozit tabela montajı hizmeti alınacak

Sağlık Bakanlığı tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne kompozit tabela alımı hizmet alımı yapılacak.İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,istekliler gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli
imza sirküleri sunması gerekiyor.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını
indirmeleri zorunlu.

Gerçekleştirilecek ihale 10 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.00'da Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

https://www.ilan.gov.tr/ilan/821711/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/kompozit-tabela-montaji-hizmeti-alinacak.

YORUM EKLE

banner302

banner261

banner301

banner303

banner300

banner297

banner94

banner31

banner299

banner266

banner114