Lojmanda onarım yapılacak

Lojmanda onarım yapılacak

Zonguldak İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü tarafından Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Lojman Onarım İşi yapım işi gerçekleştirilecek.İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan B/III Grubu işler veya bu gruba ait her türlü inşaat, imalat, onarım, güçlendirme, yenileştirme, ikmal işleri benzer iş olarak kabul edilecek. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunlu.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecek.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecek. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacak.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecek.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacak.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günü.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İhale 23 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.00'te İl Özel İdare ek binasında yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız,

https://www.ilan.gov.tr/ilan/834826/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/lojmanda-onarim-yapilacak.

Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2021, 17:29
YORUM EKLE

banner302

banner261

banner301

banner303

banner300

banner297

banner94

banner31

banner299

banner266

banner114