Menfezlerde kanat duvarı yapılması,bakım onarım işleri yaptırılacak

Menfezlerde kanat duvarı yapılması,bakım onarım işleri yaptırılacak

T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2. bölge Satınalma Servis Müdürlüğü tarafından Irmak-Zonguldak hattı km 413+260, Km411+057,km 409+980 ve km 408+684'te bulunan menfezlerde kanat duvarı yapılması ve bakım onarım işleri yapılacak.Yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat sunulması gerekiyor.

Gerçekleştirilecek ihale 9 Temmuz 2021 tarihinde saat 11.30'da  TCDD 2.Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

https://www.ilan.gov.tr/ilan/814211/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/menfezlerde-kanat-duvari-yapilmasi-ve-bakim-onarim-isleri-yaptirilacak.

YORUM EKLE

banner302

banner261

banner301

banner303

banner300

banner297

banner94

banner31

banner299

banner266

banner114