Öğrencileri taşıma hizmeti alınacak

Öğrencileri taşıma hizmeti alınacak

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından merkeze bağlı köy ve köy altı yerleşim birimlerindeki 755 öğrencinin 12 taşıma merkezi okula 58 hat 183 iş günü taşımalı eğitim işi yapılacak.Hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu sunulması,son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunulması gerekli.

Gerçekleştirilecek ihale 18 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.00'da Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

https://www.ilan.gov.tr/ilan/822457/ihale-duyurulari/hizmet-alim-ihaleleri/ogrencileri-tasima-hizmeti-alinacak.

YORUM EKLE

banner302

banner261

banner301

banner303

banner300

banner297

banner94

banner31

banner299

banner266

banner114