Sağlık merkezlerinde bakım ve onarım yapılacak

Sağlık merkezlerinde bakım ve onarım yapılacak

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık merkezlerinde bakım ve onarım yapılacak.Çaycuma KETEM,Kozlu Sivriler ASM,Merkez İnağzı ASM,Devrek Eğerci ASM bakım onarımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, istekliler teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat sunması gerekiyor.

Gerçekleştirilecek ihale 26 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.00'da Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız:

https://www.ilan.gov.tr/ilan/836416/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/saglik-merkezlerinde-bakim-ve-onarim-yapilacak.

YORUM EKLE

banner302

banner261

banner301

banner303

banner300

banner297

banner94

banner31

banner299

banner266

banner114