Su tankeri alınacak

Su tankeri alınacak

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Karabük Orman İşletme Müdürlüğüne yangınla mücadele hizmetlerinde kullanılmak üzere su tankeri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,su tankının Türkçe kullanım klavuzu ve teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı kataloğu, Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilecek.Yüklenici teknik bilgilerin yer aldığı katalokta, hangi ürünü vereceğini işaretleyerek taahhüt edecek. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecek.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecek. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacak.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecek.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacak.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Gerçekleştirilecek ihale 2 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00'da Karabük Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odasında yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız:

https://www.ilan.gov.tr/ilan/836227/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/su-tankeri-alinacaktir.

YORUM EKLE

banner302

banner261

banner301

banner303

banner300

banner297

banner94

banner31

banner299

banner266

banner114