Taş duvar ve pere kaplama yaptırılacak

Taş duvar ve pere kaplama yaptırılacak

T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2. bölge Satınalma Servis Müdürlüğü tarafından Irmak-Zonguldak hattı km 278+370-278+440 arasında taş duvar ve pere kaplama yapılacak.Yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,ihale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunlu.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecek.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecek. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacak.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecek.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacak.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günü.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Gerçekleştirilecek ihale 9 Temmuz 2021 tarihinde saat 10.30'da TCDD 2.Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

https://www.ilan.gov.tr/ilan/814201/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/tas-duvar-ve-pere-kaplama-yaptirilacak.

YORUM EKLE

banner302

banner261

banner301

banner303

banner300

banner297

banner94

banner31

banner299

banner266

banner114