Tesisat tamirat ve çevre düzenlenmesi işi yaptırılacak

Tesisat tamirat ve çevre düzenlenmesi işi yaptırılacak

Orman Genel Müdürlüğü Bartın Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Amasra,Kurucaşile ve Kozcağız Orman İşletme Şeflikleri Tesisat Tamirat ve Çevre Düzenlenmesi yapım işi gerçekleştirilecek.İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,istekliler son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler sunması gerekiyor.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunlu.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecek.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacak.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecek.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacak
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İhale 1 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00'da Müdür Yardımcı Odası Kat:1'de yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız:

https://www.ilan.gov.tr/ilan/839203/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/tesisat-tamirat-ve-cevre-duzenlenmesi-isi-yaptirilacak.

YORUM EKLE

banner302

banner261

banner301

banner303

banner300

banner297

banner94

banner31

banner299

banner266

banner114