Yemekhane binası yapılacak

Yemekhane binası yapılacak

Zonguldak İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü tarafından yemekhane binası yapılacak.Devrek Çaydeğirmeni ÇPAL A Blok Deprem Güçlendirme ve Onarımı ( A ve B Blok Doğalgaz Dönüşümü + Yemekhane Binası Yapımı dahil) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri sunulması gerekiyor.İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

Gerçekleştirilecek ihale, 23 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.00’da İl Özel İdaresi Ek Binasında yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız;

https://www.ilan.gov.tr/ilan/830736/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/yemekhane-binasi-yapilacak" https://www.ilan.gov.tr/ilan/830736/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/yemekhane-binasi-yapilacak.

YORUM EKLE

banner302

banner261

banner301

banner303

banner300

banner297

banner94

banner31

banner299

banner266

banner114