Yollara asfalt dökülecek

Yollara asfalt dökülecek

Zonguldak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sıcak asfalt yol kaplaması yapım işi gerçekleştirilecek.Yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,istekliler son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler sunması gerekiyor.İstekliler tekliflerini her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacak.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecek.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 50 (Elli) takvim günüdür.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Gerçekleştirilecek ihale 3 Ağustos 2021 tarihinde saat 11.00'de Zonguldak Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

https://www.ilan.gov.tr/ilan/818071/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/yollara-asfalt-dokulecek.

YORUM EKLE

banner302

banner261

banner301

banner303

banner300

banner297

banner94

banner31

banner299

banner266

banner114