Yurt müdürlüğü binasının çatısı onarılacak

Yurt müdürlüğü binasının çatısı onarılacak

Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Alaplı Yurt Müdürlüğü Çatı Onarımı ve Terasların Kapatılması yapım işi gerçekleştirilecek.İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat sunulması gerekiyor.İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge sunulması gerekiyor.

İhale 17 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız:

https://www.ilan.gov.tr/ilan/846032/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/yurt-mudurlugu-binasinin-catisi-onarilacak.

YORUM EKLE

banner302

banner261

banner301

banner303

banner300

banner297

banner94

banner31

banner299

banner266

banner114