Zonguldak-Bartın-Kastamonu illeri bütünleşik kıyı alanları planlaması hizmeti alınacak

Zonguldak-Bartın-Kastamonu illeri bütünleşik kıyı alanları planlaması hizmeti alınacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansa Planlama Genel Müdürlüğü tarafından Zonguldak-Bartın-Kastamonu İlleri Bütünleşik Kıyı Alanları Planlaması hizmet alımı yapılacak. Hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,istekliler yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler sunması gerekiyor.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunlu.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecek.İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden verecekler. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacak.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecek.
İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacak.

İhale 11 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.00’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünde yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız;

https://www.ilan.gov.tr/ilan/816929/ihale-duyurulari/hizmet-alim-ihaleleri/zonguldak-bartin-kastamonu-illeri-butunlesik-kiyi-alanlari-planlamasi%C2%A0hizmeti-alinacak%22%20https:

YORUM EKLE

banner302

banner261

banner301

banner303

banner300

banner297

banner94

banner31

banner299

banner266

banner114