İNSAN EŞREFİ MAHLUKTUR

      Kainatta  hiçbir şeyi sebepsiz yaratmayan Rabbimiz kuluna hak yolunu göstermek için peygamber ve kutsal kitabımız olan Kur’an-ı Kerim’i katından indirmiştir.

      Rabbimiz bu iki hak kılavuzu kendisine yol edinen insanları kendi nazarında yükselterek şeref kazandırmış,bu yola tabi olmayanları ise azabı ile müjdelemiştir.İnsanoğlunun yaratılmışların en şereflisi olduğu kutsal kitabımızda apaçık beyan buyrulmuştur.

       İlahi kitabımızın 95’inci süresi olan Tin süresinde Rahman-ı Zü’l-Celal 4.’üncü ayet-i kerimede:’’Biz insanı en güzel biçimde yaratmışızdır.’’Bu ayetten anlaşılacağı üzere insan yetileri bakımından eksiksiz bir mahiyette yaratılmış ve yeryüzüne Gafur olan Rahman’ın vekili bir anlamda halifesi mahiyetinde gönderilmiştir.

        Fakat her kul bu şerefi taşıyabilmiş midir? Onu da  şu ayet-i kerime bizlere işaret eder. Tin süresi 5.’inci ayetinde:’’Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik.’’Buradaki ifadeden anlaşılacağı üzere insanoğlu yapmış ve işlemiş olduğu günahlar yüzünden kendisine verilen şeref rütbesini maalesef kaybetmiştir.

        Ey Rabbimiz! Bizlere tattırmış olduğun şerefi daim eyle!(Amin.) Zira hayır senden,şer bizden ötürü dünya hayatında  vücut bulur.(Amenna ve saddekna.)

YORUM EKLE

banner261

banner300

banner266

banner297

banner94

banner31

banner44

banner299

banner114