.

.

Mesleği bilgi öğretmek olan öğretmen, aynı zamanda bir eğitmendir. Öğretmen annedir, öğretmen babadır, öğretmen arkadaştır. Bu özellikleriyle aileden sonra taşıdığı yüksek sorumluluk gereği, bireyin yetişip hayata hazırlanmasında ve sağlıklı toplum yapısına sahip olunmasında çok önemli bir yere sahiptir. Yaratanın bireye verdiği yeteneği keşfederek, bu yeteneklerin ortaya çıkarılmasını sağlayıp gelişmesine katkıda bulunur.

Günümüzde öğretmen, ana okulundan başlayarak üniversite de görev yapan öğretim üyesi hocalara kadar çok geniş bir yelpazeyi temsil etmektedir. Sosyo - Kültürel ve Sosyo – Ekonomik açıdan öğretmen, ne kadar güçlü ve sağlıklı bir yapıya sahip olur ise toplumun gelişmesi ve kalkınması da o derece güçlü olur.

Nitekim Atatürk 27 Ekim 1922 de İstanbul’dan Bursa’ya gelen öğretmenlere yaptığı konuşmada “ MİLLETLERİN KURTULMASINI SAĞLAYACAK OLAN YALNIZCA VE YALNIZ ÖĞRETMENLERDİR “ sözleriyle öğretmene vermek istediği ehemmiyet ve duyduğu saygıyı çok güzel şekilde dile getirmiştir.

Atatürk’ ün 24 Mart 1923 tarihinde Kütahya lisesinde öğretmenlere hitaben gerçekleştirdiği konuşma şu biçimdedir.

“ Ülkemizi, toplulukları hakiki amaca, hakiki mutluluğa ulaşmasını sağlamak için iki orduya gereksinim vardır. Biri yurt yaşamının kurtulmasını sağlayan asker ordusu, öteki ülkenin istikbalini yeteneklerini gerçekleştiren kültür ordusudur. Bu iki ordunun her ikisi de değerlidir, ulvidir.

Ancak siz kültür ordusu mensubiyetleri, sizlere ilişkili olduğunuz ordunun kıymet ve ulviliğini izah etmek için şunu söyleyeyim ki sizler ölen ve öldüren birinci orduya, niçin öldüğünü öğreten bir orduya mensubiyetsiniz. “

Öğretmenleri “ Kültür Ordusu “ olarak tanımlayan Atatürk söyleşisinin devamında öğretmenlerin devletin istikbali için ne denli ehemmiyetli olduğunu şu cümlelerle anlatmıştır.

“ Bir ulus, kültür ordusuna malik olmadıkça savaş muharebelerinde ne denli göze çarpacak kadar başarılı zaferler kazanılırsa kazanılsın o zaferin kalıcı olan neticeler oluşturması yalnızca kültür ordusuyla olasıdır. Bu ikinci ordu olmadan birinci ordunun elde ettiği kazanımlar zayıf kalır. Ulusumuzu hakiki mutluluğa, selamete ulaşmasını sağlamak istiyorsak, bizi ölümden kurtaran ve yaşama ulaştıran bugünkü idare şeklimizin sonsuzluğunu istiyorsak, bir an önce büyük, mükemmel, aydınlık bir kültür ordusuna sahip olmak zorunluluğunda bulunduğumuzu gizleyemeyiz. “

Yüce Atatürk’ün işaret ettiği gibi “ Milletlerin kurtulmasını sağlayacak olan yalnızca ve yalnız Öğretmenler “ olduğuna göre birey olarak, toplum olarak ve devlet olarak öğretmenlere performans kazandıracak, onların ufkunun daha da açılmasına yön verecek ve daha da nitelikli olmalarını sağlayacak şekilde her türlü destek ve katkı sunulması bir zorunluluktur. Geçmişteki tecrübelerden gereken derslerin çıkarılarak eğitim ve öğretim birliğinin çok güçlü ve sağlam bir yapıya kavuşturulması zorunludur. Öğretmenleri sahip oldukları konumunun dışında ek gelir elde edecek veya başka amaçlara yöneltecek tüm argümanlardan arındırılması zorunluluktur.

Öğretmenin statüsü toplumda zaafa uğratılmamalıdır. Bireye bilgi öğretmenin yanında onun eğitilmesini sağlayarak içindeki cevheri ortaya çıkaran öğretmendir. Ailenin farkına varamadığı özellikleri öğretmen fark ederek bireyin daha nitelikli yetişmesine topluma daha faydalı olmasına katkıda bulunur. Öğretmenin taşıdığı yüksek sorumluluk duygusu bu kadar ağır iken özlük haklarıyla ilgili gerçeği yansıtmayan, doğru olmayan algılar oluşturulmasından da özenle kaçınılması gerekir. Öğretmene ne verilirse verilsin çok görülmemelidir. Kaldı ki öğretmenler emeklerinin dışında kendilerini toplumdan dışlayacak şekilde çok yüksek gelir elde edilmesini de doğru bulmazlar.

Günümüz de yeni göreve başlayan bir öğretmenin aldığı maaş 5.000,26 TL dir. Aylık ortalama ek ders ücreti ise 1.472,00 TL dir. Çalışırken toplamda eline geçen aylık miktar ise 6.498,00 TL dir. 25 yıllık bir öğretmenin maaşı 6.000,00 TL dir. Aylık ortalama ek ders ücreti ise 1i472,00 TL dir. Çalışırken eline geçen aylık miktar ise 7.472,00 TL dir. Her yıl yeni eğitim öğretim yılına başlarken yılda bir kez verilen ücret ise 1.200,00 TL dir. Öğretmenlere gerek ara tatilde gerekse yaz tatilinde ek ders ücreti ödenmemekte sadece aylık maaşları ödenmektedir.

Türk – İş in dört kişilik bir aile için yaptırdığı bir araştırmaya göre Haziran 2021 de açlık sınırı 2.864,82 TL dir. Yoksulluk sınırı ise 9.331,00 TL dir. Bekar bir çalışanın yaşam maliyeti ise 3.473,37 TL dir.

Birleşik Metal – İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi ( BİSAM ) Ekim 2021 verilerine göre ülke genelinde dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 2.988,00 TL olduğu; yoksulluk sınırı ise 10.335,00 TL olduğu belirtilmektedir.

Her iki sendikanın verileri de göstermektedir ki öğretmenler yoksulluk sınırı altında bir gelire sahip olmaktadırlar. Öğretmenin yaşam standardının yükseltilmesi zorunludur. Eğitim öğretim birliğinin çok güçlü kılınarak, toplumsal gelişme ve kalkınmanın yükselerek çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkılması, öncelikle öğretmenin yaşamını en iyi bir şekilde sürdürebilir olmasına bağlıdır. Bunun için yapılması gereken öğretmene verilen ek ders ücretinin sembolik olmaktan çıkarılarak, hak ettikleri emeğinin karşılığını alabilmeleri için ek ders ücretlerinin günün koşullarına göre yeniden güncellenmesinden geçmektedir. Ayrıca eğitim öğretim yılına başlarken öğretmene verilen eğitim ödeneği de 1.200,00 TL olarak değil tüm öğretmenlere almış oldukları bir maaş tutarında ödeme yapılması gerçekleştirilmelidir. Bu başarıldığında nitelikli eğitim öğretimden bahsetmek mümkün hale gelir ve hedeflenen toplumsal gelişme ve kalkınma kalıcı hale gelir.

Bir sorunu dile getirirken var olan bütçe yetersiz kalabilir. Elbette gerçeklere uygun çözümler üretilmesi gerekmektedir. Devleti yönetme sorumluluğunda olanlar, devleti yönetme iddiasında olanlar soruna kalıcı çözümler üretmelidir. Çözümler üretilirken iyinin daha iyisini ortaya koyabilme erdemliliğini de sergileyebilmek gerekir. Yönetim erkini elinde bulunduran tüm üst düzeyde de görevde bulunanları da yetiştiren ve bugünlere gelmelerinde önemli bir misyona sahip olan öğretmenlerdir. Öğretmene gereken ücretin sağlanması başta devlet olmak üzere toplum olarak ve birey olarak hepimizin sorumluluğundadır. Çözüme katkı sunmak amacıyla örneğin gelire tabi olan tüm kesimlerden binde iki ( %0,002 ) oranında kesinti yapılması ve belli kriterler dikkate alınarak araç ve konut satışlarından vb. durumlardan makul ölçüde bütçeye ek olarak eğitime katkı payı adı altında ödenek kesintisi yapılması söz konusu soruna çözüm teşkil edebilir.

3600 Ek Göstergenin öğretmenlere de verilecek olması sevindirici bir durumdur. Bu durumun, çalışan öğretmenin maaşına etkisi yoktur. Yalnızca emekli olacak öğretmen ve emekli olmuş öğretmene katkısı olacağı anlaşılmaktadır. Toplumda öğretmenin maaşlarında iyileştirme yapılacağı algısının yerleşiyor olması yersiz, gerçeği yansıtmayan bir durumdur.

Birey olarak, toplum olarak ve devlet olarak öğretmenlerin emeklerinin karşılığını alabilecekleri, insanca bir yaşam sürdürebilecekleri, performanslarını artırarak nitelikli bir eğitim verebilmeleri için gerekenlerin ivedilikle yapılarak hak ettikleri gelire kavuşturulmaları zorunluluk arz etmektedir. İkinci ordu konumunda bulunan öğretmenlere verilmesi gereken katkılardan kaçınılmamalıdır. Toplumun gelişmesi ve kalkınmasının temel taşlarından hatta en önemlilerden birisi öğretmenlerdir.

24 Kasım öğretmenler günü kutlu olsun! Çalışan öğretmenlerimize sağlıklı başarılı çalışmalar diliyor; emekli olmuş öğretmenlerimize sağlıklı yaşam diliyor; ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimize Allah’ tan rahmet diliyorum. Tüm öğretmenlerimizi saygı hürmet ve şükran duygularımla selamlıyor, yarınlarının bugünden daha güzel ve sağlık olmasını diliyorum.

Öğretmene yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırım demektir.

(AHMET SARSIK)

Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2021, 10:49
YORUM EKLE

banner302

banner261

banner300

banner301

banner313

banner266

banner94

banner31

banner299

banner303

banner314

banner297