ERHAN ÇAKMAK'IN KALEMİNDEN

ERHAN ÇAKMAK'IN KALEMİNDEN

TES-İŞ’te kimhaklı,
kimhaksız ?..

Cumartesi günü Dedeman Otel’de gerçek-
leştirilen TES-İŞ Zonguldak Şubesi Olağan

Genel Kurulu “olaylı* geçti...

TES-İŞ üyesi Başkent Elektrik işçileri, sen-
dikayı protesto etti, kongre salonunun bulun-
duğu mevkide toplanan yüzlerce işçi hep bir

ağızdan sendika yönetimine sert tepki gös-
terdi.

Kongreye TES-İŞ Genel Başkanı Ersin
Akma da katıldığından işçilerin tepkisi daha
çok sendikanın genel merkezine yönelik oldu.
Ağır eleştiriler, ağır tepkiler...

TES-İŞ üyesi işçilerin böylesine ağır tepki-
ler vermesinin nedeni, kendilerine sorulma-
dan, görüşleri alınmadan, adeta “oldu-bittiye”

getirilerek toplu iş sözleşmesinin imzalan-
ması olarak değerlendiriliyor.

Bu arada son aşamada TES-İŞ Genel Mer-
kezi’nin, Zonguldak Şubesi’ni de by—pass

ederek, toplu sözleşmeye imza attığı anlaşılı-
yor.

****

Eski yıllarda “sarı sendikacılık” diye bir
kavram vardı...

O zamanın sarı sendikacıları, işçileri “sa-
tışa” getirip, işverenle anlaşma yapar, düşük

ücret zammı ve sosyal haklara razı olup, iş-
verenin dümen suyunda giden bir yol izlerdi.

Bu arada o günün “sarı” sendikacıları, işve-
renle anlaşma yapmaktan ne gibi fayda sağlı-
yordu, bunu bilmiyoruz ama, yıllar sonra hiç

birinin “esamesi” kalmadı.
Günümüzde hala “sarı sendikacılık” var mı,
bu konuda rivayet muhteliftir ama, TES-İŞ
Genel Merkezi’nin, Zonguldak Şubesi’ni ve
Başkant Elektrik çalışanlarını mağdur edecek

ve onları en ağır ifadelerle eleştirecek nok-
taya getirmesi mutlaka “izah” edilmesi gere-
ken bir durumdur.

***

TES-İŞ Zonguldak Şubesi Olağan Genel
Kurulu bu “hengame” içinde gerçekleştirildi.
Mevcut yönetim güven tazeledi.
Murat Saraçbaşı başkanlığında oluşan
yeni yönetimde, mesela Mustafa Bayram gibi,

bu yörenin insanını iyi tanıyan, Başkent Elek-
trik işçileri ile birebir arkadaşlığı-dostluğu bu-
lunan sendikacılar da var.

Peki, Şube Başkanı Murat Saraçbaşı veya
Şube Sekreteri Mustafa Bayram süreç içinde,

genel merkez nezdinde girişimde bulunup, iş-
çilerin görüşünün alınması yönünde müda-
hale etmediler mi?..

Ya da toplu sözleşme sürecine müdahil

olup, Başkent Elektrik işçilerinin mutlaka gö-
rüşünün alınması, toplu sözleşmenin buna

göre imzalanması veya Hakem Heyeti’ne
gönderilmesi yönünde görüş bildirmediler mi?
Bu konudaki soru işaretleri devam ediyor.

Umarız, TES-İŞ Zonguldak Şube yönetimi-
min bu konuda makul ve mantıklı bir açıkla-
ması olacaktır.

Gökteki yıldızları vadedenlere...
Nasrettin Hoca’ya sormuşlar...

“ Hocam, gökyüzünde kaç tane yıldız var-
dır ?..”

Hoca Nasrettin hiç düşünmeden yanıtla-
mış...

“ 100 bin yıldız vardır”
Soruyu soranlar, “ Amma da attın Hocam,
nerden biliyorsun?” demişler.
Nasrettin Hoca yine hiç düşünmeden yanıt
vermiş...
“ İnanmazsanız sayın kardeşim !..”

Şimdi muhalefet cenahından *gökteki yıl-
dızları” vadeden açıklamalar yapılıyor ya, bu

Nasrettin Hoca fıkrası geldi aklımıza...
Muhalefete itiraz edenler edenler olursa eğer, bu
fıkra tam onların için...

YORUM EKLE

banner302

banner261

banner301

banner303

banner300

banner297

banner94

banner31

banner299

banner266

banner114