TERMİK SANTRALLER SAHAYA

Termik santraller.

Zonguldak’ın önemli kurumlarından

ÇATES.

EREN ENERJİ.

Her iki kurumda ilimizin çok büyük değeri.

Önemi.

 ÇATES ilk kömür ile üretim yapan termik santralimiz.

Ülkemizin ışığı.

Meşalesi.

ÇATES ülke ekonomisine çok büyük güç verdi.

Cumhuriyetin kurulmasından sonra kurulan ilk termik santralimiz.

Ve bugünlere gelirken.

ÇATES.

1990 yıllarda yenilendi.

Modernleşti.

Devamında ise  2010 yılından sonra tekrar yenileme devam etti.

Ve bugünlere gelirken.

ÇATES 300 MW gücü ile elektrik üretimine katkı eriyor.

Değer katıyor.

Zonguldak kömürü hammaddesini kullanıyor.

Yerli kömür ÇATES için vazgeçilmez.

ÇATES kurulduğu günden bugüne Zonguldak kömürü .

TTK kömürü.

Özel sektör kömür madenciliğinin kömürünü kullandı.

TTK için ÇATES çok önemlidir.

 TTK kömür atığı.

Termik santrallerde kullanılıyor.

Bu da o dönem adına.

Geçmiş dönem adına.

Ne kadar güzel bir düşünce.

Uygulama.

Hayran kalınacak bir proje.

O zamanlar düşünülmüş.ç

Kömürün ana hammaddesi.

ÇELİK sanayi.

KARDEMİR.

ERDEMİR.

Kömür atığı da düşük kalorili termik santrallere verilmesi.

Ne kadar bir uygarca düşünce.

Uygulama.

Gerçekten bravo .

Ve bugüne geldiğimizde.

1990 yıllardan itibaren.

ÇATES iki ünitesini yeniden yaptı.

Ayrıca 2010 yılından itibaren tam bir yenilemeye imza attı.

Çevre adına filtreler konuldu.

2000 li yılların başında EREN Enerji Eren 1, Eren 2, Eren 3 santrallerini devreye koydu.

On yıllık süren bir süreçte üç termik santral hizmete geçti.

160 MW.

600 MW.

600 MW.

Toplamda  1360 MW. Elektrik üretimine geçti.

Daha sonra ise toplamda 2700 MW elektrik üretecek santraller tamamlandı.

Ülkenin elektriğinin  yüzde sekizini EREN ENERJİ üretiyor.

Bunu söyleyebilirim.

Zonguldak termik santral olarak önemli potansiyel yaratıyor.

ÇATES yılda  1.6 milyon ton kömür harcıyor.

Eren Enerji ise yıllık en az on milyon ton.

EREN ENERJİ’ nin sadece 160 MW lık santralinin yıllık kapasitesi  800 bin ton.

EREN Enerji limanı konvansiyonel hale geldi.

Tren fersi var.

Demiryolu ağı var.

Üç tane geniş ölçekli rıhtımı var.

İskelesi var.

Tam bir milyon ton kapasiteli kömür stok sahası var.

Kömür stok sahası korunaklı oldu.

Çevresi kapatıldı.

Çevreye uygun bir durumda ve konumda.

Yıllık kapasitesi tam 12. 5 milyon ton olan bir limandan bahsediyorum.

Söz ediyorum.

Ülkemizin üçüncü büyük limanı Filyos’un 25 milyon ton kapasiteli olduğunu varsayarsak.

EREN ENERJİ limanı için kapasitesi ne kadar önemli olduğunun açık ve seçik göstergesidir.

Eren Limanı aynı zamanda bölgemizin güçlü kuruluşu KARDEMİR’ ın hem kömür ithalatına hem de demir cevheri sevkiyatına hizmet ediyor.

EREN limanı ile KARDEMİR arasında geçmişte tam on yıllık bir anlaşma yapılmıştı.

İmzalanmıştı.

Bu on yıl bildiğim kadar ile bitiyor.

Yenilenecektir.

Çünkü her iki grubun da çok iyi ilişki ve diyalogları mevcut.

Bugüne geldiğimizde EREN ENERJİ gerçekten çok büyük yatırımalr yaptı.

Büyük çalışmalara ve projelere imza attı.

Hem ÇATES.

Hem de EREN ilimizin termik santral olarak çok büyük bir enerji üssü olmamıza  vesile olmuşlardır.

EREN ENERJİ tam 1300 civarında bir istihdama sahiptir.

ÇATES ise 500 sayısında istihdamı vardır.

Her iki kurum toplamda iki bine yakın istihdam sağlamaktadır.

Yarattıkları katma değer ise tartışılmaz.

Bugün adına kömür hammaddesi olarak ise hem ÇATES.

Hem de EREN Enerji.

Kamu madenciliği adına TTK’ dan kömür temini almaktadır.

Hem de yıkanmadan ocaktan çıkan kömür direk talep edilmektedir.

Kömür fiyatları büyük oranda artış göstermiştir.

Bu durumda yerli kömürün cazibesini artırmıştı.

Bu da bizlerin.

İli şansı olmuştur.

Yurt dışı kömür 280 dolar.

Varın gerisini düşünün.

Enerji santrallerimiz aynı zamanda özel sektör kömür madenciliğinin tüm üretimlerine talip.

Bu da çok önemli ve değerli.

  Kömür sanayimiz çok üretecek.

Termik santrallerimizin de hammaddesini de sağlayacağız.

Elektrik üretimine .

Ülke ekonomisine katkı vereceğiz.

Zonguldak olarak  hem kömürümüzü üretmeliyiz.

Bu kamu madenciliği.

Devamında özel sektör madenciliği.

Yıllık beş milyon.

On milyon tonları görmeliyiz.

Bunu nasıl üretiriz.

Bu konuda hep beraber.

Hep birlikte.

Termik santrallerle birlikte karar almalıyız.

Uygulamaya geçmeliyiz.

 Hem de ivedilikle.

Dövizin bu kadar yükseldiği.

Maliyetlerin arttığı.

Cari açığın düşmesi adına.

Dışarıya döviz gitmemesi adına.

İthal kömüre son verme adına.

Yerli ve milli anlayışının dolması adına.

Öz kaynaklarımızın kullanılması adına.

Enerji şirketlerini de düşünmeliyiz.

Korumalıyız.

Kollamalıyız.

Zonguldak kömürünü çıkartmalıyız.

Yerin altındaki kömürümüz.

Koklaşabilir kömür.

Kömür atığı.

Düşük kalorili kömür.

Hepsini çıkartmalıyız.

Zonguldak’ın yerin üstünde ki termik santrallerimize kömür hammaddesini sağlamalıyız.

Çelik sanayimizin koklaşabilir kömürünü vermeliyiz.

Hem istihdam sağlamalıyız.

Hem de üretime dönük yoğun çalışmalıyız.

Kömür üretimi yaparken.

Kömür sanayimiz de oluşturmalıyız.

2050 yılına kadar kömürümüzü çıkartmalıyız.

Yeni ruhsatları da 2050 yılına kadar süre ile veriyoruz.

Kamu madenciliği işçi alımı ile desteklenmeli.

Hemen acil odaklı 3000 işçi.

Devamında özel sektör maden ocak üretimi.

Bir asgari ücret teşvikleri.

Redevans ücretinin artık sembolik alınması.

Yeni atıl sahaların üretime geçmesi.

Devam eden kömür ocak üretim yatırımlarının nihayete ermesi.

Enerji bakanımız yılbaşında Zonguldak’ta.

Maden ocağında yeni yılı karşılayacak.

Bu gün için gelmesi muhtemel görünüyor.

Enerji bakanımız  geldiğinde tüm maden üretimi ile ilgili üretim adına sorunları.

Çelik sanayi ve termik santrallerin kömürünün verilmesi.

Hepsi görüşmeli.

Karara varılmalı.

Zonguldak artık kömür üretmeli.

Hem de on milyonlar ton.

.Çelik sanayinin kömürü verilmeli.

Termik santrallerin kömürü temin edilmeli.

Zonguldak kömür sanayisi gelişirken.

Büyürken.

Çelik sanayimize.

Termik santrallere karşın görev sorumluluğumuzu da yerine getirmeliyiz.

Hem de acilen.

Nokta.

YORUM EKLE

banner302

banner261

banner300

banner314

banner303

banner313

banner94

banner31

banner299

banner319

banner320

banner266