Tüketici Güven Endeksi sabit kaldı 

Bugün köşemizde biraz istatistiki bilgiler verelim.

2020 yılı.

Zor yıldı.

Neler olmadı ki.

Onun için bir çok hedefler.

Mecburen sayısal rakamlarla değişti.

Buna rağmen.

Tüketici güven endeksi sabit kaldı.

Rakamlar aşağıda.

Geniş çerçevede veriyoruz.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Aralık ayında aynı düzeyde kalarak 80,1 değerini aldı.

Bilindiği gibi Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülmektedir.
Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir.  

Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir.
 
Tüketici eğilimine ilişkin endekslerden, tüketimin finansmanı amacıyla borç kullanma ihtimali endeksinin artması iyimser durumu, azalması ise kötümser durumu göstermektedir. Benzer şekilde tüketici fiyatlarının değişimine ilişkin düşünce ve beklenti endekslerinin artması tüketici fiyatlarında düşüş düşüncesini/beklentisini, azalması ise tüketici fiyatlarında artış düşüncesini/ beklentisini göstermektedir. İşsiz sayısı beklentisi endeksinin artması işsiz sayısında azalma beklendiğini, endeksin azalması ise işsiz sayısında artış beklendiğini ifade etmektedir.

Bakalım TÜİK son yayınladığı Tüketici Güven Endeksi verilerine:

Hanenin maddi durumu endeksi 66,1 oldu

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Kasım ayında 66,6 iken, Aralık ayında %0,7 oranında azalarak 66,1 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 78,9 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Kasım ayında 79,0 iken, Aralık ayında %0,2 oranında azalarak 78,9 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 82,9 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Kasım ayında 78,7 iken, Aralık ayında %5,2 oranında artarak 82,9 oldu.

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi 92,6 oldu

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Kasım ayında 96,2 iken, Aralık ayında %3,8 oranında azalarak 92,6 oldu.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ise şöyle:

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık %41,12, aylık %2,02 arttı

YD-ÜFE (2010=100) 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,02, bir önceki yılın Aralık ayına göre %38,61, bir önceki yılın aynı ayına göre %41,12 ve on iki aylık ortalamalara göre %20,33 artış gösterdi.

Sanayinin iki ana sektöründen imalat endeksi yıllık %41,07 arttı

 Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %43,88, imalatta %41,07 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %42,14, dayanıklı tüketim malında %52,51, dayanıksız tüketim malında %40,29 artış, enerjide %12,67 azalış, sermaye malında %42,39 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki ana sektöründen imalat endeksi aylık %2,03 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %1,73, imalatta %2,03 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %2,44, dayanıklı tüketim malında %2,05, dayanıksız tüketim malında %2,76, enerjide %8,68, sermaye malında %0,43 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık azalış sadece %12,67 ile kok ve rafine petrol ürünleri endeksinde gerçekleşti

 YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünlerinde %12,67 azalış gerçekleşti. Buna karşılık diğer mamul eşyalar %60,82, elektrikli teçhizat %48,03, metal cevherleri %47,42 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu

Aylık en yüksek azalış %1,88 ile tütün ürünleri endeksinde gerçekleşti

YD-ÜFE sektörlerinden tütün ürünlerinde %1,88, makine ve ekipmanlarda (b.y.s.) %1,35, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünlerde %0,91 azalış gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %8,68, giyim eşyası %3,46, elektrikli teçhizat %3,28 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU TOPLANDI.

Tüm bu veriler ışığında.

Bugün için artık yılın son on gününe girilirken.

Asgari ücret komisyonu.

Türk İş genel başkanı Ergün Atalay, başkanlığında.

Yetkili sendika olarak.

Toplandı.

Bu toplantı.

Üçüncü toplantı.

Bakalım ne çıkacak?

Beklenti ne olacak?

Benim tahminin 2600- 2700 aralığı.

Çünkü yıllık enflasyon oranında bir zam düşünülüyor.

Bugün için 2305 TL. 

Yüzde % 15 ile 16 arası bir zam öngörülüyor.

Bu bile iyimser bir rakam.

Hem işçilerimizi.

Çalışanlarımızı düşüneceğiz.

Hem de işveren kanadı düşünülecek.

Ortak nokta bulunup sonuca varılacak.

Türk İş genel başkanı Ergün Atalay, her zaman olduğu gibi çok büyük bir şans.

Daha önce işçiler adına yapılan görüşmelerde.

Bize göre bir zafer kazanılmıştı.

Memur –Sen sendikası ise gerçekten hezimet yaşamıştı.

Hele ki, hakem heyeti olayı.

Memur Sen ‘ in üyeleri nezdinde tüm  inanırlık itibarını sıfıra indirmişti.

Onun için Türk İş genel başkanı Ergün Atalay, işçiler için bir şans.

Zonguldak için ise çok büyük şans.

Bugün asgari ücret komisyonu başkanlığında da yetkili sendika olarak Türk İş, asgari ücretlilerin de hakkını ve hukukunu savunma adına alınacak zam için  tüm mücadelesini gösterecektir.

İzliyoruz ve tabi ki detayları köşemizde paylaşacağız.

Nokta.

YORUM EKLE

banner302

banner261

banner301

banner300

banner266

banner297

banner94

banner31

banner44

banner303

banner299

banner114