banner288

YENİ BİR KARAR DEĞİL…

Haber kanallarında Yargıtay’ın bir kararından bahsedilerek “müjde işçinin ücreti indirilirse kıdem tazminatına hak kazanacak” şeklinde bir haber dolaşmaktadır. Öncelikle belirtelim bu yeni bir durum değildir.Yargıtay’ın önceki yıllarda verdiği çok sayıda benzer kararı zaten vardır. 

4857 Sayılı Kanunu'nun 62. maddesine göre, “Her türlü işte uygulanmakta olan çalışma sürelerinin yasal olarak daha aşağı sınırlara indirilmesi veya işverene düşen yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi nedeniyle ya da bu Kanun hükümlerinden herhangi birinin uygulanması sonucuna dayanılarak işçi ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun eksiltme yapılamaz.”maddesi söz konusudur. 

Yine aynı Kanunu'nun 22. maddesine göre, “İşveren, ... sözleşmesiyle veya ... sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz.”  düzenlemesi mevcuttur.Haberlere konu söz konusu Yargıtay  kararında  “işverenin tek taraflı olarak işçinin yazılı rızasını almadan ücretinde indirime gitmesi halinde işçinin ... sözleşmesini haklı nedenle feshetmesi mümkün olacaktır.” denilmiştir.Kısaca Yargıtay eskiden beri zaten  ,  ücretin düşürülmesini esaslı bir değişiklik olarak saymakta bunun ise ancak işçinin yazılı onayı alınarak yapılabileceğini  çeşitli kararlarında zaten dile getirmektedir. Yani yeni bir şey değildir. İşçinin onayı alınmadan ücreti düşürülürse ve bu yüzden işçi işten ayrılırsa kıdem tazminatı hakkı doğabilecektir.

YORUM EKLE

banner43

banner261

banner34

banner266

banner94

banner31

banner44

banner286