ZONGULDAK’TA İTFAİYE ARTIK PROFESYONELLEŞMELİ 

Ülkemizde itfaiyeler halen, sahipsiz ve yetimdir. İtfaiyeler artık öksüz kalmaktan kurtarılmalı, milli servetin kurtarılması ve insanımızın can güvenliği için olması gereken yere getirilmelidir. Günümüzde, yangından dolayı önemli can ve mal kayıpları meydana gelmesine, ülkemizin deprem, sel, heyelan gibi doğal afetlerin sık rastlandığı bir bölgede bulunmasına rağmen, itfaiye kuruluşlarına gerekli ve yeterli önem bugüne kadar maalesef verilmediği bir gerçektir. 

İtfaiye denilince, garaja benzer bir yerde birkaç su tankı ve hortum tutan birkaç personel akla gelmektedir. Belirtmek gerekir ki, ülkemizde itfaiyeler önemi bilinmeyen ve küçümsenen kuruluşlardır. 

Gelişmiş ülkelerde ise itfaiye sevilen, önem verilen ve saygı duyulan bir teşkilattır. Kuşkusuz, eğitim sistemi ve yönetmeliği olmayan, çağdaş haberleşme sistemi bulunmayan ve modern araçlardan yoksun, iki su tankının bulunduğu yere itfaiye demek mümkün değildir. Ayrıca, itfaiye erleri için meslekî terfi, tenzil, disiplin gibi konuları içeren iç hizmet mevzuatı zaman geçirilmeden çıkarılmalıdır. 

İTFAİYELER BELEDİYELERİN SIRTINDAKİ KAMBUR OLMAKTAN KURTARILMALIDIR

Acı ama gerçek Zonguldak genelindeki itfaiyelerimiz maalesef beklenen seviyenin altındadır.

Meydana gelen yangınlara ilk müdahale eden teşkilat itfaiye teşkilatıdır. İtfaiye teşkilatının gerek donanım gerek personel gerekse diğer birçok konuda sorunlarının olduğu bir gerçektir. İtfaiyeler belediyelerin sırtında kambur olmaktan kurtarılmalıdır. İtfaiye, her türlü kuruluşa, eğitim kurumlarına, hastanelere, askeri tesislere, gemilere, ormanlara ve geri kalan her yere hizmet vermektedir. Ama bütün masrafları belediye tarafından karşılanmaktadır. İtfaiye hizmetleri park gibi, yol gibi hizmetler yatırımlar olmadığından, tamamiyle can ve mal güvenliğini ilgilendiren bir meslek olmasına rağmen belediyeler maalesef yeteri kadar ödenek ayırmamaktadırlar.

İTFAİYELERİN GERÇEK İTFAİYE OLMASI İÇİN SİVİL SAVUNMA TEŞKİLATI BÜNYESİNE ALINMALIDIR

İtfaiyelerin gerçek itfaiye olması için Sivil Savunma Teşkilatı bünyesine alınması şart.

Ki bütün gelişmiş ülkelerde, Sivil Savunma Kurumu itfaiye bünyesindedir ve ayrı olanlar da birleştirilmektedir. 

Almanya, İngiltere, Fransa, Japonya, Macaristan, Romanya ve Polonya gibi ülkelerde de Hızır Acil, Sivil Savunma ve itfaiye bir kuruluş ve aynı kurum içinde görev yapmaktadırlar.

Günümüzde itfaiyeye ayrı bina, Sivil Savunmaya (AFAD) ayrı bina, 112 acil servise ayrı bina, her birine ayrı nöbetçiler, ayrı telsizler, ayrı araçlar, ayrı personel sağlanmaktadır. 

Halbuki Bu üç kuruluş aynı çatı altına alındığında hizmetler bütünleşecek, binadan, personelden, araç ve gereçlerden tasarruf sağlanacak ve hizmetler daha koordineli olarak yürüyecektir. 

Kuşkusuz birleştirmenin birinci nedeni tasarruf değil, hizmetin daha düzgün yapılmasının sağlanmasıdır. 

Diğer ülkelerde olduğu gibi, itfaiyeler devlet bünyesinde olmalıdır.

ZONGULDAK’TA Kİ İTFAİYELER..

Her belediyenin bir itfaiyesi olması yerine Zonguldak genelinde tespit edilecek belirli noktalarda oluşturulacak itfaiye istasyonları ile birlikte yangınlara daha hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edilebilir. Bu şekilde zaten mali kriz içinde bulunan belediyeler, itfaiye teşkilatları için harcayacakları mali kaynak ve iş gücünü hizmet için değerlendirmiş olacaklar.

Böylesi daha doğru olmaz mı

Zaten bu konu da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Zonguldak ziyaretinde de gündeme gelmişti. Zonguldak’ta ta belediye başkanları kendi aralarında itfaiyelerin AFAD örneğinde olduğu gibi şehrin belirli noktalarında profesyonel bir itfaiye teşkilatı oluşturulması ve belediyelerin itfaiye teşkilatlarının fesh edilmesi konuşuldu.

Sanırım bu konu önümüzdeki zamanlarda tekrar gündeme gelecek, Önümüzdeki zaman diliminde mutlaka hayat geçecek olan bir proje bu. Çünkü şu anki belediye başkanlarını ciddi ciddi üzerinde durduğu ve düşündüğü bir konu bu.

Bence de doğru olan budur.

Nasıl ki doğal afetlerde AFAD ve sağlık konularında 112 Acil Servis, yani devlet yetkiliyse insan can ve mal güvenliğini ilgilendiren yangın söndürmede de devlet belediyelerin elinden bu yükü almalı diye düşünüyorum.

**

GÜNÜN SÖZÜ: Kurnaz insanlar, okumayı küçümserler, basit insanlar ona hayran olurlar, akıllı insanlar ise ondan faydalanırlar.  (Francis Bacon)

YORUM EKLE

banner43

banner30

banner44

banner114

banner94

banner34

banner222

banner31