Memur-Sen'e bağlı Birlik Haberleşme ve İletişim Sendikası (Birlik Haber-Sen) tarafından; PTT - İHS ve TRT - OHT'li personelin kadroya alınması için toplanılan 100 bini aşkın imza Türkiye geneli eş zamanlı basın açıklaması ile tüm illerdeki PTT merkezlerinden kargo ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gönderildi.

Birlik Haber-Sen Zonguldak Şubesi Başkanı Selda Ünlü ve sendikacılar PTT Baş Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına Memur-Sen İl temsilcisi Kamuran Aşkar'da katıldı.

KAMURAN AŞKAR, ORDUMUZUN  SINIR ÖTESİ OPERASYONUNA TEPKİ GÖSTERENLERİ KINADI
Basın açıklamasında ilk olarak söz alan Memur-Sen İl Temsilcisi Kamuran Aşkar, "Bugün burada Basın yayın ve iletişim hizmet konusunda çalışan değerli çalışanlarımızın haklarını dile getirmek için Birlik Haber Sen olarak toplanmış bulunuyoruz. Ancak basın açıklamasına geçmeden önce özellikle ordumuzun sınır ötesinde yapmış olduğu kahramanca müdahaleler sonrasında maalesef Taksim'de yaşanan terör saldırısına terör diyemeyen bazı sendika ve sivil toplum örgütlerinin her ne hikmetse ordumuzun terörü önlemeye yönelik, akan kan ve gözyaşını önlemeye yönelik sınır ötesi operasyonlara karşı operasyonlar Dursun şeklinde açıklama yaptıklarını görüyoruz. Memur-Sen olarak milletin değerleri ile beslenmeyen özellikle ordumuza yönelik olarak yapılan bu açıklamaları şiddetle protesto ettiğimizi burada belirtiyorum
"Ülkemize yönelik yapılan terör eylemlerini lanetliyor ve bu yolda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun" dedi.
SELDA ÜNLÜ: GEREKLİ DÜZENLEMELER YAPILMALI
Birlik Haber Sen Zonguldak şubesi başkanı Selda Ünlü'de yaptığı konuşmada, gerekli düzenlemelerin yapılması çağrısında bulunarak şunları söyledi: 
"Basın Yayın ve İletişim Hizmet Kolunun kıymetli çalışanları ve sendikamızın sevgili üyeleri PTT’ de görev yapan İHS’ li ve TRT’ de görev yapan ÖHT’ li personellerin kadroya alınması için başlattığımız imza kampanyası sonucunda Ülkemizin her bir köşesinden topladığımız 100.000 i aşkın imzayı, bu gün KADRO bekleyen arkadaşlarımızla birlikte Türkiye Genelinde eş zamanlı olarak, PTT Kargo ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderiyoruz. Bu amaçla da burada toplanmış bulunuyoruz.  
Kamuda sözleşmeli olarak çalışmakta olan personellerin kadroya alınması hususunda uzun zamandır mücadele eden Memur-Sen ve Birlik Haber-Sen 01.01.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 6. Dönem Toplu sözleşmenin 52. Maddesinde “Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır.” Hükmünün eklenmesi sağlanmıştır. 
Bu bağlamda 2022 yılı içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-Sen heyetleri arasında birçok toplantı yapılarak çalışanın talep ve beklentileri dile getirilmiş çalışmanın tüm sözleşmelileri kapsaması gerektiği her fırsatta ifade edilmiştir. 
Hizmet kolumuzda yer alan Posta ve Telgraf Teşkilatında, yaklaşık 12.000 İdari Hizmet sözleşmeli personel ve TRT’ de 4000 Özel Hukuk Hükümlerine tabi Sözleşmeli personel bulunmaktadır.
PTT’de İdari Hizmet sözleşmeli olarak çalışan personeller KPSS sınavına girerek başarılı olanlar içerisinden atanmış ve bu personeller diğer kamu personelleri gibi Memur sendikalarına üye olabilmekte, toplu sözleşme kapsamında yer almaktadırlar.
Aynı iş yerinde aynı işi yaptıkları halde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabii personel ile aralarında Temel ücretleri, İş güvenceleri, Sosyal Güvenlik hakları, Görevde yükselme ve unvan değişikliği şartları bakımından farklar bulunmakta bu durum iş barışını, kurumsal aidiyeti zedelemektedir.
Yine TRT’de Özel Hukuk Hükümlerine tabi Sözleşmeli personeller de mevcut TRT personeli ile aynı işi yapmalarına karşın başta iş güvencesi olmak üzere mali ve özlük hakları konusunda birçok problemler yaşamaktadırlar
Bu minvalde ücret farklılıklarının giderilmesi, iş güvencesinin sağlanması başta olmak üzere aradaki farklılıkların ortadan kaldırılarak iş barışının tesis edilmesi için öncelikli talebimiz  PTT' de İdari Hizmet Sözleşmeli personelin 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye, TRT' de Özel Hukuk Hükümlerine tabii sözleşmeli personelinde memur olarak çalışma hakkı elde edebilmeleri için gerekli düzenlenmenin yapılması gerekmektedir.
Konuyla ilgili PTT ve TRT yetkilileri, Ulaştırma Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikalar Kurulu, Twitter etkinlikleri ve son olarak ta Cumhurbaşkanımıza konu arz edilmiş konunun teknik boyutu ile yapılacaklar en üst perdeden sendikamızca ifade edilmiştir.
Her ne kadar PTT Kamu İktisadi Teşebbüsü kapsamında olmasa da üstendikleri misyon ve ürettikleri hizmet boyutuyla kamunun en önemli kurumları arasında yer almaktadır. 
Bu nedenle gerek PTT’de ki İdari Hizmet Sözleşmeli gerek ise TRT’ deki Özel Hukuk hükümlerine Tabii Sözleşmeli personellerin başta kendileri, eşleri, anneleri, babaları, akrabaları, komşuları ve vatandaşlarımızın imzaladığı 100.000’ i aşkın imzada da talep ettikleri üzere KADRO beklentilerini içeren imzaları bu gün buradan hep birlikte kargoya veriyoruz.
Ayrıca bir kez daha üzerine basarak ifade ediyoruz ve diyoruz ki bu arkadaşlarımız kadroya alınana kadar haklı mücadelemize çeşitli eylemlerimizle ve kararlılıkla devam edeceğiz."

1000 İMZA ZONGULDAK'TAN GÖNDERİLDI..

Basın açıklaması sonrasında ise Zonguldak'ta toplanılan 1000 imza çalışma ve sosyal güvenlik Bakanlığı'na gönderildi.
(HABER-ERCAN DEMİR)